Follow
Володимир Володимирович Сіпій
Володимир Володимирович Сіпій
науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики
ВВ Сіпій, ЮС Мельник
ТОВ" КОНВІ ПРІНТ", 2018
262018
Формування політехнічних умінь в процесі навчання фізики учнів основної школи з використанням смартфонів
В Сіпій
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
132016
Освітнє середовище закладів освіти в умовах дистанційного навчання (з досвіду впровадження)
В СІПІЙ
ББК ч74. 202.5+ 74.6 Ц 40, 97, 2021
62021
Формування в учнів основної школи політехнічного складника предметної компетентності з фізики
ВВ Сіпій
Інститут педагогіки, 2018
62018
Formuvannia politekhnichnykh umin v protsesi navchannia fizyky uchniv osnovnoi shkoly z vykorystanniam smartfoniv [Formation of Polytechnic Skills in the Physics Teaching of …
VV Sipii
Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i …, 2017
52017
Модернізація змісту фізичної освіти у гімназії в контексті впровадження STEM-освіти в Україні
В Сіпій
Нові технології навчання, 261-266, 2019
32019
Фізика і астрономія для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка ОІ)
МВ Головко, ЮС Мельник, ЛВ Непорожня, ВВ Сіпій
К.: Педагогічна думка, 2018
32018
Діагностика сформованості політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики
ВВ Сіпій
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
32018
Фізика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
МВ Головко, ЛВ Непорожня, ВВ Сіпій, ЮС Мельник, ВС Коваль
Видавничий дім" Сам", 2017
32017
Formation of polytechnic skills in the process of teaching physics of elementary school students using smartphones
V Sipiy
Scientific notes 12, 2016
32016
Фізика
МВ Головко, ЛВ Непорожня
Підручник для 8, 2015
32015
Особливості формування політехнічного складника предметної компетентності з фізики учнів підліткового віку
ВВ Сіпій
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
STEM-орієнтоване освітнє середовище ЗЗСО
ВВ Сіпій
Льотна академія НАУ, 2020
22020
Методика формування політехнічного складника предметної компетентності учнів основної школи з фізики
В Сіпій
Український педагогічний журнал, 83-88, 2018
22018
Formuvannya v uchniv osnovnoyi shkoly politekhnichnoho skladnyka predmetnoyi kompetentnosti z fizyky [Formation in the pupils of the main school of the polytechnical component …
VV Sipiy
dissertation of the candidate of sciences. Kropyvnyts′ kyy, Ukraine, 2018
22018
Formuvannia v uchniv osnovnoi shkoly politekhnichnoho skladnyka predmetnoi kompetentnosti z fizyky [Formation of the polytechnical component of the subject competence in …
VV Sipii
Candidate’s thesis. Kropyvnytskyi: Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy …, 2018
22018
STEM-освіта, як різновид політехнічної освіти у закладах загальної середньої освіти
ВВ Сіпій
Льотна академія НАУ, 2018
22018
Formation of Pupils’ Polytechnical Skills in the Process of Studying Physics in Basic School with the Use of Smartphones
V Sipii
Proceedings. Series:“Problems of Methodology of Physical-Mathematical and …, 2017
22017
Використання принципу BYOD при вивченні фізики в старшій школі на профільному рівні
ВВ Сіпій
Інститут педагогіки НАПН України, 2017
22017
Вплив політехнічного складника предметної компетентності з фізики на професійне самовизначення школярів
ВВ Сіпій
Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20