Микола Маляр
Микола Маляр
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uzhnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Алгоритм кластеризації критеріального простору для задач вибору
НЕ Кондрук, ММ Маляр
Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. наук, Вип 3, 225-229, 2006
162006
Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування
НЕ Кондрук, ММ Маляр
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні …, 2010
122010
Модель оцінки кредитоспроможності підприємства в умовах невизначеності
ВВ Поліщук, ММ Маляр
Східно-Європейський журнал передових технологій, 2012
112012
Описання задач вибору на мові розмитих множин
ММ Маляр
Вісник Київського університету. Вип 4, 197-201, 2005
102005
Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств
ММ Маляр, ВВ Поліщук
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-16, 2012
92012
Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств
ММ Маляр, ВВ Поліщук
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-16, 2012
92012
Задача вибору та підхід до її розв’язання
ММ Маляр
Вісник СевДТУ. Вип 50, 98-104, 0
7
Інформаційна система з оцінки кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів
ММ Маляр, ВВ Поліщук
Управління розвитком складних систем, 2013
62013
Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Вісник Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: технічні науки, 50-54, 2011
62011
Підхід до ранжування інвестиційних проектів
ММ Маляр, ВВ Поліщук
ІІI Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та …, 2013
52013
Визначення та цілеспряямована зміна вагових коефіцієнтів при багатокритеріальному виборі
ММ Маляр
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2010
52010
Нечеткий алгоритм последовательного анализа вариантов
ОФ Волошин, ММ Маляр, ОЮ Мулеса
52009
Алгоритм зменшення кількості критеріїв в багатокритеріальній задачі лінійного програмування
ММ Маляр, НЕ Цицика
Вісник Київського університету. Серія ф.–м. наук.–2004.–Вип 2, 288-292, 0
5
Модель інформаційної технології оцінювання ризику фінансування проектів
ВВ Поліщук, ММ Маляр, ММ Шаркаді
ZNTU, 2017
42017
Схема паралельно-послідовного відсіву варіантів для задачі вибору
ММ Маляр, ОЮ Швалагін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 39-42, 2011
42011
Схема паралельно-послідовного відсіву варіантів для задачі вибору
ММ Маляр, ОЮ Швалагін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 39-42, 2011
42011
Побудова функції належності для задачі вибору
ММ Маляр, ОЮ Швалагін
Наук. Вісник Ужгород. Ун-ту. Сер. Матем. і інформ, 10-11, 2005
42005
Використання динамічних критеріїв у моделях багатокритеріального вибору
ВВ Поліщук, ММ Маляр, ММ Шаркаді
Компьютерная математика, 2015
32015
Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин
ММ Маляр, АЮ Штимак
32015
Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ
ММ Маляр, АЮ Штимак
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20