Ганна Чирва
Ганна Чирва
доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Синтаксическая структура безличных предложений украинского языка (на материале литературы 50–70-х гг. ХХ в.): дисс.... канд. филол. наук
ГМ Чирва
Чирва ГМ–Запорожье, 1977
101977
Методологія теоретичних досліджень корпоративної соціальної відповідальності
АЛ Бержанір
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2018
12018
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Г Чирва
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 66-72, 2016
12016
Особливості використання інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологічної галузі
ГМ Чирва
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2016
12016
Методика професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій
ГМ Чирва
ФОП Жовтий ОО м. Умань, 2016
12016
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІІ Булах, ОВ Шиманська, ІВ Гура, ОП Кірдан, ОО Матійко, ВВ Мельник, ...
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018
2018
Сучасний етап екологізації державного управління України
ОГ Чирва, ГМ Чирва
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
2018
Theoretical and methodological fundamentals of the staff competitiveness management in personnel security aspect
ІВ Король, МА Слатвінський, ГМ Чирва
2018
Estimated losses of innovative capacity of the parties as a result of “hybrid” Russian aggression against Ukraine
НВ Білошкурська, МВ Білошкурський, ГМ Чирва
НВП ПП «Технологічний Центр», 2018
2018
Theoretical and methodological fundamentals of the staff competitiveness management in personnel security aspect
ГМ Чирва, ІВ Король, МА Слатвінський
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Ecological education of economics students by means of environmental technologies
СВ Совгіра, ГМ Чирва, Г Корінна
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2018
2018
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ЗАХИСТУ ЇХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
ГМ Чирва, ОА Бовкун
Економічні горизонти, 52-59, 2018
2018
STRATEGIC PRIORITIES FOR ENSURING THE RETURN ON EQUITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES
ОГ Чирва, ТА Демченко, ЛА Чвертко, ГМ Чирва
Харківський навчально'науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2017
2017
Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку
ТО Корнієнко, ІВ Король, НО Пачева, ПС Петренко, ЄВ Підлісний, ...
Видавець «Сочінський ММ», 2017
2017
Содержание и структура профессиональной компетентности менеджера туристической индустрии
ГМ Чирва
Економічні горизонти, 73-78, 2017
2017
Історичний аспект формування позичкового капіталу та утворення акціонерних компаній
ТА Демченко, ЛА Чвертко, ГМ Чирва
Przemyśl: Nauka i studia, 2017
2017
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПPOФEСIЙНOЇ КOМПEТEНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
ГМ Чирва
Редакційна колегія, 255, 2017
2017
Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів
ОВ Жмуд, ГМ Чирва
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 78-84, 2017
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТУ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ГМ Чирва
Редакційна колегія Голова редакційної колегії, 423, 2017
2017
Зміст та структура інформатичної компетентності майбутнього учителя технологій
ГМ Чирва
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи:[збірник наукових праць …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20