Світлана Кучеркова Svitlana Kucherkova
Світлана Кучеркова Svitlana Kucherkova
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік біологічних активів
В Моссаковський, ТВ Кононенко, СО Кучеркова
Бухгалтерський облік і аудит, 38-48, 2009
552009
Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств
СО Кучеркова
Економіка АПК, 78-84, 2005
142005
Фактори формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах
СО Кучеркова
Економіка АПК, 70-74, 2004
82004
Покращення інформаційного забезпечення визначення фінансових результатів і відображення їх у звітності
СО Кучеркова, СА Кучеркова
Луцьк.: ЛНТУ, 2016
72016
Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу: зарубіжний досвід
СО Кучеркова
Облік і фінанси, 161-167, 2017
62017
Облік фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах
СО Кучеркова
автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00. 09, 2008
62008
Напрямки покращення фінансової облікової інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств
СО Кучеркова
Облік і фінанси АПК, 170-173, 2007
52007
Вдосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості
СО Кучеркова
Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Луцький …, 2011
42011
Вдосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості
СО Кучеркова
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 282-288, 2011
42011
Вдосконалення інформаційного забезпечення обліку дебіторської заборгованості
СО Кучеркова
Облік і фінанси АПК, 52-57, 2010
42010
Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством
СО Кучеркова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2016
32016
Роль бухгалтерської звітності як джерела інформації при залученні інвестицій
СО Кучеркова
Облік і фінанси, 47-51, 2014
32014
Роль бухгалтерської звітності як джерела інформації при залученні інвестицій
СО Кучеркова
Облік і фінанси, 47-51, 2014
32014
Трансформація звітності щодо обліку фінансових результатів за МСФЗ
СО Кучеркова
Облік і фінанси АПК, 19-21, 2011
32011
Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників
СО Кучеркова
науковий журнал "Молодий вчений", с. 60-64, 2017
22017
Облік оренди земельних ділянок і земельні відносини у соціально-економічному середовищі
СО Кучеркова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Податкова знижка на навчання: нюанси відшкодування
СО Кучеркова
Збірник наукових праць ТДАТУ 3 (№1 (21)), с.133-139, 2013
22013
Податкова знижка на навчання: нюанси відшкодування
СО Кучеркова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
Проблеми обліку операцій з оренди земельних ділянок
АО Крупенко, СО Кучеркова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 395-400, 2013
22013
Покращення аналітичного обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями
СО Кучеркова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 223-228, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20