Жванко Любов / Liubov Zhvanko
Жванко Любов / Liubov Zhvanko
професор, доктор історичних наук O.M.Beketov National university of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.)
L Žvanko
Harkìv: Hnamg, 2010
172010
Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918р.)
ЛМ Жванко
Х.: Прапор, 2007
102007
Бiженство Першої свiтової вiйни в Українi: Документи i матерiали (1914-1918 рр.)
ЛМ Жванко
82010
Основи політики Української Держави у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 р.)/Л. Жванко
ЛМ Жванко
Київська старовина, 63-75, 2006
72006
Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед населення та біженців
Л Жванко
Київська старовина: наук. іст.-філол. журн.–2005.–Листоп.-груд, 366, 2005
72005
Технологія безпосереднього управління процесом виховання студента
ВЮ СТРЕЛЬНІКОВ
62012
Краєзнавство Слобожанщини: Навчальний посібник.
ЛМ Жванко
Х.:“Монограф, 2011
62011
Біженство Першої світової війни: історіографія проблеми чи проблеми історіографії?
Л Жванко
Інститут історії України НАН України, 2008
62008
Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на українських землях у роки Першої світової війни
ЛМ Жванко
Український історичний журнал, 2014
52014
КРАЄЗНАВСТВО: Конспект лекцій (для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит», 6 …
ЛМ Жванко
52010
Внутрішня політика Української Держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень–грудень 1918 року)
ЛМ Жванко
ВН Каразіна, 2002
52002
Організація транспортування біженців Першої світової війни у тилові губернії України (літо–осінь 1915 р.)
ЛМ Жванко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
32014
До проблеми репатріації іноземних біженців з території колишньої Російської імперії (1918-1925 рр.)
Л Жванко
Київська старовина, 81-97, 2011
32011
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ”
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Правове регулювання соціального захисту біженців Першої світової війни в Російській імперії (1914-1915 рр.)
ЛМ Жванко
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання»(для студ. 3 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 …
ОО Воронков
32008
Патріотичне виховання студентської молоді: основні завдання сьогодення
МВ Яцюк, ЛМ Жванко, ГГ Фесенко
22013
СТАНОВИЩЕ БІЖЕНЦІВ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ ПОВІТІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1915 1916 рр.)
ЛМ Жванко, ТІ Лазанської, ГВ Сегеди, ОМ Доніка, ІВ Кучера, ЛВ Білоус, ...
22012
Полонія Харкова ХІХ–початку ХХ століття на сторінках польськомовних біографічних словників
ЛМ Жванко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 0
2
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И БЕЖЕНЦЫ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,(конец XX-начало XXI века)(Аналитический обзор)
ЛН Жванко
Первая мировая война: Современная историография, 193-193, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20