Жванко Любов / Liubov Zhvanko
Жванко Любов / Liubov Zhvanko
професор, доктор історичних наук O.M.Beketov National university of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.)
L Žvanko
Harkìv: Hnamg, 2010
172010
Бiженство Першої свiтової вiйни в Українi: Документи i матерiали (1914-1918 рр.)
ЛМ Жванко
82010
Основи політики Української Держави у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 р.)/Л. Жванко
ЛМ Жванко
Київська старовина, 63-75, 2006
82006
Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918р.)
ЛМ Жванко
Х.: Прапор, 2007
72007
Краєзнавство Слобожанщини: навч. посіб.
ЛМ Жванко
Х.: Монограф, 2011
62011
Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на українських землях у роки Першої світової війни
ЛМ Жванко
Український історичний журнал, 2014
52014
КРАЄЗНАВСТВО: Конспект лекцій (для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит», 6 …
ЛМ Жванко
42010
Правове регулювання соціального захисту біженців Першої світової війни в Російській імперії (1914-1915 рр.)
ЛМ Жванко
Інститут історії України НАН України, 2008
42008
Біженство Першої світової війни: історіографія проблеми чи проблеми історіографії?
Л Жванко
Інститут історії України НАН України, 2008
42008
СТАНОВИЩЕ БІЖЕНЦІВ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ ПОВІТІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1915 1916 рр.)
ЛМ Жванко, ТІ Лазанської, ГВ Сегеди, ОМ Доніка, ІВ Кучера, ЛВ Білоус, ...
32012
До проблеми репатріації іноземних біженців з території колишньої російської імперії (1918-1925 рр.)
Л Жванко
Київська старовина, 84, 2011
32011
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ”
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Організація транспортування біженців Першої світової війни у тилові губернії України (літо–осінь 1915 р.)
ЛМ Жванко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
22014
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И БЕЖЕНЦЫ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,(конец XX-начало XXI века)(Аналитический обзор)
ЛН Жванко
Первая мировая война: Современная историография, 193-193, 2014
12014
Судьба женщины-беженки. По документам Первой мировой войны
ЛН Жванко
Россия XXI, 110-131, 2013
12013
Проблеми працевлаштування біженців Першої світової війни в українських губерніях за часів Російської імперії
ЛМ Жванко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2013
12013
Діяльність урядових структур Української Народної Республіки у справі підготовки до репатріації біженців Першої світової війни (зима 1917—весна 1918 рр.)
Л Жванко
Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років, 139-167, 2013
12013
Проблема оказания духовно-религиозной помощи беженцам Первой мировой войны (на примере украинских губерний)
ЛН Жванко, АА Нестуля
Первая мировая война. Взгляд спустя столетие, 314-327, 2011
12011
Нормативно-правова база та органи соціальної опіки біженців Першої світової війни за доби Української Держави (квітень–грудень 1918 р.)
ЛМ Жванко
Український історичний журнал, 2011
12011
До проблеми задоволення релігійних потреб біженців-католиків у Російській імперії (1914-1918 рр.)
Л Жванко
Studia Polonijne 30 (Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniw), http …, 2009
1*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20