Ольга Мельник
Ольга Мельник
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Основи менеджменту: підручник
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Академвидав 414, 2003
5872003
Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій:[монографія]
ОГ Мельник
Львів: Видавництво Львівської політехніки 344, 87, 2010
2012010
Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Львів: Інтелект-Захід 352, 2003
1072003
Методи бюджетного планування
ОГ Мельник
Фінанси України, 37-46, 2003
582003
Діагностика потенціалу підприємства
ОЄ Кузьмін, ОЕ Кузьмин, ОГ Мельник, ОГ Мельник
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
552011
Бюджетування на підприємстві:[навч. посібник]
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Кондор, 2008
542008
Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів:[монографія]
ОГ Мельник
Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол, 2009
462009
Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади:[монографія]
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
К.: Кондор 234, 2007
352007
Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінювання
ОГ Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
292007
Сутність інновацій та інноваційного розвитку
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки, 20-26, 2008
262008
Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств: монографія
ЛГ Ліпич, АО Фатенок-Ткачук
Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010
242010
Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення (на прикладі машинобудування):[монографія]
ОГ Мельник
Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол, 2008
232008
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Навч. посібник
ОЄ Кузьмін, ГЛ Вербицька, ОГ Мельник
Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2008
192008
Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства
ОГ Мельник, МЯ Нагірна
Інноваційна економіка, 63-66, 2013
182013
Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства
ОГ Мельник
Фінанси України, 108-116, 2010
182010
Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник
Фінанси України, 105-114, 2010
182010
Бюджетування в системі управління підприємством
ОГ Мельник
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 “Економіка, організація і …, 2004
182004
Системно-орієнтована діагностика діяльності підприємства
ОГ Мельник
Актуальні проблеми економіки 1 (103), 143-150, 2010
172010
Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування): монографія
ОЄ Кузьмін, АМ Дідик, ОГ Мельник, ОС Мукан
Львів: Тріада плюс, 2008
162008
Проблеми та теоретикометодичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: Монографія
ОЄ Кузьмін, АМ Дідик, УІ Когут, ОГ Мельник
Л.: Тріада плюс, 2009
152009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20