Блощинський Ігор Григорович Bloshchynskyi Ihor
Блощинський Ігор Григорович Bloshchynskyi Ihor
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Обґрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ВВЗО
ІГ Блощинський
Наукові записки.-Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня, 74-76, 2001
372001
Enhancement of cadets’ practical training at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi
I Bloshchynskyi
Science and Education 4, 5-10, 2017
92017
Використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до складання державних екзаменів
ІГ Блощинський
Інформаційні технології і засоби навчання, 49-58, 2017
32017
Сутність та зміст поняття дистанційне навчання в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі
ІГ Блощинський
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
32015
Історія створення дистанційного навчання у країнах світу
І Блощинський, І Яремчук
Наука і освіта : наук.-практ. журн. Сер. : Педагогіка., С. 11–14, 2011
32011
Військовий переклад: Навчальний посібник
ВМ Гапонова, ІА Яремчук, ІГ Блощинський
Х: Вид-во Нац. академії Держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2006
32006
Теорія та практика професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання
І Блощинський
Національна академія Державної прикордонної служби України, 2016
22016
Characteristics of English language distance learning course for officers of the State Border Guard Service
IH Bloshchynskyi
Proceedings of the National Academy of State border service of Ukraine …, 2016
22016
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання
І Блощинський
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2016
22016
Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання
І Блощинський
Педагогічний дискурс, 15-20, 2016
22016
Peculiarities of us Border Guard Officers’ Training at the Federal Law Enforcement Training Center Using Online Campus
I Bloshchynskyi
Comparative Professional Pedagogy 5 (4), 57-61, 2015
22015
Історія створення, структура та аналіз сучасного стану впровадження та реалізації дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах України.
І Блощинський
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2011
22011
Сутність і зміст формування самооцінки курсантів вищих військових навчальних закладів
ІГ Блощинський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2005
22005
Obgruntuvannia kryteriiv i pokaznykiv efektyvnosti protsesu formuvannia adekvatnoi samootsinky kursantiv u navchalnomu protsesi VVZO [Justification of criteria and indicators …
IH Bloshchynskyi
Naukovi zapysky, 74-76, 2001
22001
Обґрунтування критерiїв i показникiв ефективностi процесу формування адекватної самооцiнки курсантiв у навчальному процесi ВВЗО/Iгор Григорович Блощинський
IГ Блощинський
22001
Information and communication technologies in foreign languages training of the border guards in the European Union Countries
AV Balendr, OI Komarnytska, IH Bloshchynskyi, OV Didenko
Information Technologies and Learning Tools 67 (5), 56-71, 2018
12018
Етапи, зміст і методика проведення експериментальної роботи щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників
O Babich, I Bloshchynskyi
Педагогічний дискурс, 19-24, 2017
12017
Обґрунтування рівнів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки із використанням технологій дистанційного навчання
ІГ Блощинський
Педагогіка вищої та середньої школи, 144-151, 2016
12016
Результати констатувального експерименту сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій …
ІГ Блощинський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
Критерії та показники компонентів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання
І Блощинський
Молодь і ринок, 77-82, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20