Valentyna Borshchovetska/Борщовецька Валентина Дмитрівна /orcid.org/0000-0001-7472-5256
Valentyna Borshchovetska/Борщовецька Валентина Дмитрівна /orcid.org/0000-0001-7472-5256
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)/ Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики
ВД Борщовецька
Іноземні мови 1, 26-29, 2004
732004
Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання
ЮО Семенчук
672007
Вправи для навчання англійської фахової лексики студентів-економістів
ВД Борщовецька
Іноземні мови, 24, 2003
182003
Етапи навчання студентів-економістів англійської фахової лексики з урахуванням їх когнітивних стратегій
ВД Борщовецька
Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія».–К. Вид. центр КНЛУ, 188-196, 2002
162002
Використання навчальних стратегій для оволодіння іншомовною лексикою
ВД Борщовецька, ЮО Семенчук
Іноземні мови, 19-23, 2009
82009
Навчання студентів-економістів англомовної фахової лексики
ВД Борщовецька
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02/Валентина Дмитрівна Борщовецька, 2004
72004
Лінгвістичні передумови навчання фахової англійської лексики студентів-економістів
ВД Борщовецька
Вісник КНЛУ.–Сер.:«Педагогіка та психологія».–2001.–Вип 4, 153, 0
5
Методичні рекомендації щодо організації навчання студентів економічних спеціальностей англійської фахової лексики
ВД Борщовецька
Видавничий центр КНЛУ, 2008
42008
Англійська мова: Навч. посібник
ВД Борщовецька
К.: Центр учбової літератури, 2008
32008
Организация самостоятельной работы студентов в микрогруппах при обучении деловому английскому языку
ВД Борщовецька, ВД Борщовецкая
Видавничий центр РУДН, 2008
22008
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (перекладацької) практики (переклад письмових та усних різножанрових текстів, аграрних включно, у невизначених …
ОП Цвид-Гром, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
12021
Основи методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах
ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2018
12018
Дидактико-когнітивні та методичні передумови навчання іншомовної лексики майбутніх перекладачів
ВД Борщовецька
Білоцерківсьий національний аграрний університет, 2017
12017
Модель організації процесу навчання іншомовної фахової лексики в умовах кредитно-модульної системи
ВД Борщовецька
Видавничий центр КНЛУ, 2006
12006
Структура та зміст навчальної практики на і курсі у процесі підготовки майбутніх перекладачів
ВД Борщовецька
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань–03 «Гуманітарні науки», спеціальності–035 «Філологія»(переклад …
ОП Цвид-Гром, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Практикум для аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ступеня доктора філософії
ОВ Шмирова, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Практична складова в ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська: виклики, перспективи, удосконалення
ВД Борщовецька
Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020
2020
Формування фонетичної компетентності у майбутніх перекладачів в умовах вторинного коду
ВД Борщовецька
Білоцерківський НАУ, 2020
2020
Особливості оцінювання якості анотативного і реферативного видів письмового перекладу
ВД Ігнатенко, ВД Борщовецька
Вид. центр КНЛУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20