Follow
Честь і закон
Честь і закон
Національна академія Національної гвардії України
Verified email at avv.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-2021 від 21 травня 2003 року) Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії України ім. Ярослава…
ГВ Задорожний, СВ Тютюннікова, ВО Лозовой, ОО Мамалуй, ...
89*2006
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине Маркетинг(для студентов 4 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601–Менеджмент)(№ 2232).
КА Фисун, АА Жовтяк
69*2012
Застосування таксономічного методу для оцінювання соціально-економічної безпеки регіонів України
С Бєлай
Державне управління та місцеве самоврядування, 11, 2011
222011
Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень
СВ Бєлай
Честь і закон, 25-30, 2008
222008
Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України
СВ Бєлай
Державне будівництво, 2012
192012
Особливості інформаційного забезпечення у внутрішніх військах МВС України
ВВ Довбня
Честь і закон, 4-12, 2009
192009
Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917-1920 років: організація та правові засади діяльності
В Довбня, ПП Михайленко
Текст, 2002
192002
Дослідження соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ
СВ Бєлай
Теорія та практика державного управління, 27-34, 2012
182012
Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України
ІФ Ролін, ІЄ Морозов
Честь і закон, 75-82, 2011
172011
Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян
СВ Бєлай
Честь і закон.–Х.: Акад. ВВ МВС України, 18-21, 2008
14*2008
Методи інформаційноаналітичної роботи штабів при аналізі оперативної обстановки під час виконання завдань службово-бойової діяльності внутрішніх військ
ВВ Довбня
Честь і закон, 12-17, 2008
132008
Методичний підхід до визначення навантаження на систему тилового забезпечення дій внутрішніх військ під час проведення режимно-комендантських заходів
ІФ Ролін
Честь і закон, 54-63, 2011
11*2011
Обґрунтування основних структурно-функціональних характеристик системи тилового забезпечення угруповання Національної Гвардії України
ІФ Ролін
Честь і закон, 28-35, 2014
102014
Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ
ІФ Ролін, ІЄ Морозов
Системи озброєння і військова техніка, 151-156, 2013
102013
Поняття оперативної обстановки як відправного елемента службово-бойової діяльності частин внутрішніх військ
ВМ Бацамут, СВ Бєлай
Честь і закон, 36-40, 2006
102006
Розроблення комплексного державного механізму протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення
СВ Бєлай
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 57-61, 2013
92013
Формулювання наукової проблеми у теорії тилового забезпечення внутрішніх військ
ІФ Ролін
Честь і закон, 11-15, 2012
82012
Місце і роль внутрішніх військ МВС України при введенні особливих правових режимів
ВВ Довбня
Честь і закон, 4-8, 2006
82006
Маркетинговая деятельность и ее составляющие: Уч. пособие
АЕ Ачкасов, ЮА Левицкий, КА Фисун
Х.: ХНАГХ, 2005
82005
В., Приходько ІІ
С Бєлай
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 129-134, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20