Кафедра математики
Кафедра математики
СумДПУ ім. А.С. Макаренка
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики
ОС Чашечникова
Сум ДПУ ім. АС Макаренка.–Суми, 2011
342011
Розвиток математичних здібностей учнів основної школи
ОС Чашечникова
Дисс... кпн, спеціальність 13 (02), 1997
341997
Система компонентів творчого мислення, що можуть діагностуватися в процесі навчання математики
ОС Чашечникова
ОС Чашечникова//Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжн. зб. наук …, 2004
282004
Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики та методичні проблеми їх використання
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
27*2014
Створення творчого середовища в умовах диференційованого навчання математики: монографія
ОС Чашечникова
Суми: Видавництво ПП Вінниченко МД, ФОП Литовченко ЄБ, 2011
272011
Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк, ДС Безуглий
Комп'ютер у школі та сім'ї, 27-30, 2016
232016
Computer Mathematical Tools: Practical Experience of Learning to Use Them.
E Semenikhina, M Drushlyak
European Journal of Contemporary Education 9 (3), 175-183, 2014
182014
Groups with invariant non-cyclic subgroups
FN Liman
Doklady AN USSR 12, 1073-1075, 1967
181967
Створення творчого середовища у процесі навчання математики з метою формування в учнів готовності до творчості
ОС Чашечникова
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжн. зб. наук. робіт.–Дон …, 2005
172005
The Necessity to Reform Mathematics Education in Ukraine
OV Semenikhina, MH Drushliak
162015
Інструментарій програми GeoGebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
Інформаційні технології і засоби навчання, 124-133, 2014
152014
On the Results of a Study of the Willingness and the Readiness to Use Dynamic Mathematics Software by Future Math Teachers
OV Semenikhina, MH Drushliak
142015
Вища математика
ФМ Лиман, СВ Петренко, ОО Одінцова
навч. посібник/ФМ Лиман, СВ Петренко, ОО Одинцова-Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2002
142002
2-группы с инвариантными нециклическими подгруппами
ФН Лиман
Математические заметки 4 (1), 75-83, 1968
141968
Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory
OV Semenikhina, MH Drushliak
132015
Використанням програми GeoGebra в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв’язування задач на екстремум)
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
122015
Інструменти контролю в ІГС Математичний конструктор
О Семеніхіна, М Друшляк
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
122014
Інструменти контролю в ІГС Математичний конструктор
О Семеніхіна, М Друшляк
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
122014
Математична логіка і теорія алгоритмів: Навчальний посібник
ФМ Лиман
Суми: Видавництво “Слобожанщина, 1998
121998
Групи з iнварiантними нециклiчними пiдгрупами
ФМ Лиман
ДАН УРСР 12, 1073-1075, 1967
121967
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20