Анжела Калінюк I Anzhela Kaliniuk
Анжела Калінюк I Anzhela Kaliniuk
Senior Lecturer, National Academy of Internial Affairs
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
АЛ КАЛІНЮК, ОО ТОЛОЧКО
Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали, 265, 2019
2019
ОХОРОНА СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІТЧИМА І МАЧУХИ В УКРАЇНІ
АЛ Калінюк
2018
Вітчим, мачуха як суб’єкти сімейних правовідносин: актуальні питання правового регулювання
КА Л.
Збірник наукових матеріалів міжвузівського круглого столу (08 грудня 2016 …, 2017
2017
Захист прав людини – найголовніша національна ідея України
БНВ Калінюк А.Л.
Збірник наукових матеріалів міжвузівського круглого столу (08 грудня 2016 …, 2017
2017
Припинення шлюбно-сімейних відносин як форма психологічного насильства в сім’ї
КА Л.
Злочинність в Україні: сучасні тенденції та чинники [Текст] : матеріали …, 2017
2017
Застосування практики Європейського суду з прав людини в контексті судової реформи
ДРО Калінюк А.Л.
Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної …, 2016
2016
Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів
БЯМ Калінюк А.Л.
Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної …, 2016
2016
Актуальні проблеми представницької діяльності органів прокуратури у цивільному процесі
ГКІ Калінюк А.Л
Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної …, 2016
2016
Інститут права власності в контексті ст. 1. Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
КА Л.
Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної …, 2016
2016
Судова бухгалтерія: навчальний посібник
ІГА Л.Л. Островерх, Ю.О. Тараненко
2015
Правознавство: підручник
ОВД В. О. Іващенко, М. М. Пендюра
2015
РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ
АЛ Калінюк
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 12, 2014
2014
Конкурентноспроможність як фактор успіху підприємств
КАЛ Чернявська Т.І.
Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евротнтеграционных …, 2014
2014
Система правової охорони авторських прав на драматичні твори
КАЛ Чернявська Т.І.
Актуальні питання публічного та приватного права, 44-49, 2014
2014
Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств
КАЛ Чернявська Т.І.
Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково …, 2014
2014
Організація виробництва в місцях позбавлення волі: актуальні питання правового регулювання в Україні
КА Л.
Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове …, 2014
2014
Теоретичні основи покращення виробничо-господарської діяльності установ державної кримінально-виконавчої служби
КА Л
Правоохоронна діяльність: теорія, практика і навчання: Збірник наукових …, 2014
2014
Механізм захисту суб’єктивних авторських прав на драматичні твори та наслідки його порушення
КАЛ Чернявська Т.І.
Наука і правоохорона, 24-29, 2014
2014
Реалізація авторських прав на драматичні твори
КАЛ Чернявська Т.І.
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (6-2), 12-16, 2014
2014
Фінансове право: навчально-методичний комплекс [Текст]
КАЛ Кобринський В.Ю.
Національна академія внутрішніх справ, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20