Масич Віталій, Масич Виталий, Vitalii Masych, Виталиј Масић, V.V. Masich, V.V. Masych
Масич Віталій, Масич Виталий, Vitalii Masych, Виталиј Масић, V.V. Masich, V.V. Masych
ХНПУ имени Г.С. Сковороды, кафедра физики и киберфизических систем
Подтвержден адрес электронной почты в домене oef.uipa.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні і методичні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
ВВ Масич
Харків, 2018
52018
Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього фахівця
ВВ Масич
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
42016
Досвід використання діалогічного навчання в практиці сучасної вищої школи
ВВ Масич
Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За загальною редакцією …, 2013
42013
Systemic and synergetic approaches to the problem of formation productive and creative competence of future specialists
М Виталий
News of Science and Education, P. 31-37, 2017
32017
Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих умінь майбутніх педагогів
ВВ Масич
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
32015
Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів
ВВ Масич
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), ФОП ВВ Петров, 2017
22017
Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів
ВВ Масич
Педагогіка та психологія, 24-33, 2016
22016
Використання проблемного навчання на заняттях з фізики у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі
ВВ Масич
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
22013
Застосування інформаційних технологій в процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі
ВВ Масич, БІ Миколаївна
Проблеми інженерно-педа-гогічної освіти: Збірник наукових праць., С. 297-302., 2013
22013
ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)
ВВ Масич
Слов’янськ, 2010
22010
Творчий саморозвиток як передумова формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога
ВВ Масич
Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього, 209, 2017
12017
КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
ВВ Масич
Педагогіка та психологія, 108-116, 2017
12017
Роль творчості у професійній діяльності майбутнього інженера-педагога
М Виталий
Педагогіка та психологія, С. 248-256, 2017
12017
Структурні компоненти продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога
М Виталий
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2017
1*2017
Загальні підходи до розгляду поняття «професійна компетентність майбутнього інженера-педагога» у психолого-педагогічній літературі
М Виталий
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2017
12017
Components of the professional creative of engineer-teacher
VV Masych
Nauka i studia 24 (4), 043-049, 2016
12016
Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів: критеріально-рівневий аспект
АР Мосейчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2016
12016
ОБҐРУНТУВАННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА»
М Віталій
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 136-142, 2016
12016
Обґрунтування суті поняття «Продуктивно-творча компетентність майбутнього інженера-педагога»
М Виталий
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, С. 136-142, 2016
12016
Відображення в періодичній пресі підготовки майбутніх фахівців
ВВ Масич
Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20