Марина  Стригуль
Марина Стригуль
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесний, інституційний і організаційний підходи у сфері соціологічного осмислення освітньої системи
MV Klyov
Grani 18 (4), 32-35, 2015
42015
Експансія ринку освітніх послуг і економізація освітньої системи: соціологічний аналіз
МВ Кльов, ВО Попов
Грані, 99-103, 2015
42015
Vectors of modernization of the national system of higher education
M Klyov, O Khomeriki
Aviation in the XXI–st century: the sixth world congress. Kyiv: NAU, 2014
32014
Economism and commercialization as manifestation of the globalization of higher education
MV Strihul, HА Khomeriki
Grani 21 (4), 72-77, 2018
22018
Transport education in the higher education system within the context of modern socio-economic processes
LI Lyasota, MV Strihul, NO Polovaya
Aviation in the XXI–st century: the eighth world Congress. Kyiv: NAU, 2018
22018
Глобализация, международная конкуренция и стратификация системы высшего образования
МВ Клёв
Молодий вчений, 466-469, 2015
22015
Ринок освітніх послуг та особливості комерціалізації освітньої системи
МВ Кльов
Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauke: zbiόr raportόw …, 2014
22014
Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів
ОА Хомерікі, МВ Кльов
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 128-134, 2014
22014
Особливості виникнення та розвитку підприємницького університету в структурі вищої освіти
МВ Кльов
Грані, 101-104, 2014
22014
Комерціалізація вищої освіти: характерні риси та тенденції розвитку
МВ Кльов
Грані, 85-91, 2014
22014
The second higher education and additional education as factors of development of commercialization in Ukrainian higher education
MV Strigul
12017
Коммерциализация университетского образования в современ-ных условиях: социологический анализ
МВ Клёв
Высшая школа, 31-32, 2015
12015
Студенти як споживачі освітніх послуг: комерціалізація вищої освіти
МВ Кльов
Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki: zbiόr raportόw naukowych …, 2014
12014
Economism, commercialization and massification of university education (on the example of american and european educational systems)
МВ Стригуль
Grani 22 (7), 49-57, 2019
2019
Economism, commercialization and massification of university education (on the example of american and european educational systems)
МВ Стригуль
Grani 22 (7), 49-57, 2019
2019
Peculiarities of Development and Dynamics of Economism and the Commercialization of Ukrainian Higher Education
M Strigul, O Khomeriki, S Yahodzinskyi, Y Romanenko, ...
Preprints, 2019
2019
Economism, commercialization and massification of university education
МВ Стригуль
2019
Communication in the System of Information Space through the Sociological Analysis.
M Stryhul, O Khomeriki, O Kovalenko, T Perelyhin
CMiGIN, 530-532, 2019
2019
Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education
СН Ягодзинский, ЕА Хомерики, М Стригуль, И Семенец-Орлова, ...
Scopus, 2019
2019
Understanding Higher Education
СН Ягодзинский, ЕА Хомерики, М Стригуль, Л Лясота, Ю Романенко
LAP Lambert Academic Publishing, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20