Марина  Стригуль
Марина Стригуль
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесний, інституційний і організаційний підходи у сфері соціологічного осмислення освітньої системи
MV Klyov
Grani 18 (4), 32-35, 2015
52015
Експансія ринку освітніх послуг і економізація освітньої системи: соціологічний аналіз
МВ Кльов, ВО Попов
Грані, 99-103, 2015
42015
Transformation of the University as a form of manifestation of economism and commercialization in the higher education system
MV Strigul
Habits. Odessa 5, 93-96, 2018
32018
Commercialization of education: world experience and ukrainian context
OA Khomeriki
32015
Vectors of modernization of the national system of higher education
M Klyov, O Khomeriki
Aviation in the XXI–st century: the sixth world congress. Kyiv: NAU, 2014
32014
Особливості виникнення та розвитку підприємницького університету в структурі вищої освіти
МВ Кльов
Грані, 101-104, 2014
32014
Economism and commercialization as manifestation of the globalization of higher education
MV Strihul, HА Khomeriki
Grani 21 (4), 72-77, 2018
22018
Transport education in the higher education system within the context of modern socio-economic processes
LI Lyasota, MV Strihul, NO Polovaya
Aviation in the XXI–st century: the eighth world Congress. Kyiv: NAU, 2018
22018
The expansion of the education market and economization of education system: sociological analysis
MV Klyov, VO Popov
22015
Глобализация, международная конкуренция и стратификация системы высшего образования
МВ Клёв
Молодий вчений, 466-469, 2015
22015
Osoblyvosti vynyknennia ta rozvytku «Pidpryiemnytskoho universytetu» v strukturi vyshchoi osvity [Features of the emergence and development of the" Entrepreneurial University …
MV Klov
Hrani. Seriia «SOCIOLOGY, 112, 2014
22014
Інституційне середовище системи вищої освіти в контексті трансформаційних суспільних процесів
МВ Кльов
Вісник Нац. авіаційного ун-ту. Соціологія. Політологія. Історія: зб. наук …, 2014
22014
Особливості прояву комерціалізації у системі вищої освіти Сполучених Штатів Америки
МВ Кльов
Грані, 111-116, 2014
22014
Ринок освітніх послуг та особливості комерціалізації освітньої системи
МВ Кльов
Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauke: zbiόr raportόw …, 2014
22014
Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів
ОА Хомерікі, МВ Кльов
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 128-134, 2014
22014
Комерціалізація вищої освіти: характерні риси та тенденції розвитку
МВ Кльов
Грані, 85-91, 2014
22014
Social mechanisms of development and dynamics of economism and commercialization of Ukrainian higher education
MV Strigul
12017
The second higher education and additional education as factors of development of commercialization in Ukrainian higher education
MV Strigul
12017
Process, institutional and organizational approaches in sociological understanding of educational system
MV Klyov
12016
Коммерциализация университетского образования в современ-ных условиях: социологический анализ
МВ Клёв
Высшая школа, 31-32, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20