Світлана Шара
Світлана Шара
Poltava University of Economics and Trade, факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю
СО Шара
ВНЗ Укоопспілки ПУЕіТ, 2013
122013
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
КА Тризна, СО Шара
Редакційна колегія, 407, 2010
62010
Проблема адаптації викладачів-початківців непедагогічних університетів до викладацької та дослідницької діяльності
СО Шара
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
22010
Модель особистісного і професійного зростання молодого викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю
СО Шара
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 145-151, 2009
22009
Тренінг у формі дискусії як засіб професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю
С Шара
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 207-213, 2009
22009
Формування комунікативної компетентності студента ВНЗ під час семінарських занять
СО Шара
12020
Емоційний інтелект як чинник професійно-педагогічної адаптації молодого викладача
СО Шара
Постметодика, 48-52, 2010
12010
Система психолого-педагогічних умов професійної адаптації молодого викладача
СО Шара
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
12009
Адаптація як етап розвитку професіоналізму викладача закладу вищої кооперативної освіти
СО Шара
2020
СТВОРЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ
СО Шара, ТП Бертіна
2020
ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СО Шара, ІО Мельник
2020
Компоненти моделі підготовки викладачів до проектування технологій навчання
СО Шара, НІ Давидова
2020
Управління професійно-педагогічною адаптацією молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю
СО Шара
2020
Прогностична модель особистісного і професійного зростання молодого викладача
СО Шара
2020
Спадок МВ Остроградського у сфері професіоналізації викладача вищої школи
СО Шара
2020
Формування самопрезентаційних умінь майбут ніх спеціалістів у процесі професійної підготовки
СО Шара
2020
Формування консультативної функції компетентності молодих викладачів
СО Шара
2020
Професійна адаптація молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю
СО Шара
2020
Акмеологічний підхід до проектування і реалізації технології професійно-педагогічгної адаптації молодих викладачів
СО Шара
Science Review 1 (8), 45-48, 2018
2018
Дистанційна освіта як актуальна педагогічна технологія
СО Шара
Дистанційна освіта:забезпечення дочтупності та непреривної освіти впродовж …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20