Руслан Галгаш
Руслан Галгаш
Д.е.н., проф., Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, СНУ ім. В. Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах
ІР Бузько, РА Галгаш
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
16*2017
Sustainable development of regions in Ukraine: before and after the beginning of the conflict
I Semenenko, R Halhash, K Sieriebriak
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 14 (2), 317-339, 2019
92019
Information and organizational-economic aspects of innovative development management of regional enterprises, TEKA Kom
V Maksimow, R Galgash, L Synytsya
Mot. I Eng. Roln. OL PAN D 10, 184-189, 2010
8*2010
Role of international organizations in promoting sustainable development in conflict-affected regions: case of Luhansk region in Ukraine
I Semenenko, R Halhash, Y Ivchenko
European Journal of Sustainable Development 8 (2), 21-21, 2019
72019
Регіональні кластери підприємств: розвиток та стратегічна координація
РА Галгаш
7*2017
Удосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства
РА Галгаш
52005
Інституціональна модель взаємодії економічних агентів у процесі управління організаційними змінами на підприємстві
РА Галгаш
Донецький національний технічний університет, 2009
4*2009
Цілі та соціальна ефективність некомерційної господарської діяльності
РА Галгаш, ІМ Семененко
Прометей: Регіональний зб. наук. праць з економіки.-Вип 2 (35), 35-39, 0
4
Impact of Decentralization on Sustainable Development of the Newly Created Amalgamated Territorial Communities in the Regions of Ukraine
R Halhash, I Semenenko, Y Bilous, I Burko
European Journal of Sustainable Development 9 (1), 19-19, 2020
32020
Аналіз міжнародного досвіду запровадження партисипаторного бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України
ЯЮ Білоус, РА Галгаш
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
Теоретичні засади формування інтелектуального капіталу для сталого розвитку регіону в умовах постконфліктної трансформації
РА Галгаш, ЮЮ Д’яченко, ЄА Івченко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
32017
Role of Religion as a Social Institution in Sustainable Development: View from Ukraine
I Semenenko, R Galgash
Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development 9 (2), 65-72, 2014
32014
Управление предприятием: целеполагание и координация
ИМ Семененко, РА Галгаш
Организатор производства, 2013
32013
Координація процесів забезпечення інтелектуального капіталу підприємств та створення об’єднаних територіальних громад в умовах пістконфліктної трансформації регіону/РА Галгаш …
ІП Топух
Моделювання регіональної економіки, 27, 2016
22016
Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації
РА Галгаш
Економіка та право, 3-10, 2016
22016
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОМ Азарян, МП Денисенко, ВЯ Заруба, СМ Ілляшенко, КФ Ковальчук, ...
Університетська книга, 2012
22012
Структура стратегічного процесу підприємства
ОА Галгаш
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 1, 2011
22011
Information and organizational-aspects of innovative development management of regional enterprises
V Maksimov, R Galgash, L Synytsa
TEKA Commission of Motorization Power Industry in Agriculture, XD, 184-189, 2010
22010
Сутність стратегічної координації діяльності підприємства
РА Галгаш
Прометей. Регіональний зб. наук. праць з економіки.-Вип 3 (30), 135-137, 2009
22009
Формирование нормативной модели реструктуризации предприятия
РА Галгаш
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 61, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20