Ruslan Kliuchnyk
Ruslan Kliuchnyk
Alfred Nobel University
Подтвержден адрес электронной почты в домене duan.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксіологічна криза як чинник розвитку політичної системи
РМ Ключник
32016
Natural and socio-cultural factors in country image formation
R Kliuchnyk
Journal of Modern Economic Research 1 (3), 17-28, 2019
22019
Криза у політичній системі: проблеми методології дослідження
R Kliuchnyk
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 105-111, 2015
22015
Деякі аспекти дослідження кризової комунікації
R Kliuchnyk
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках 1 …, 2013
22013
Relative deprivation and political protest
RM Kliuchnyk
Scientific and Theoretical Almanac Grani 20 (1), 62-67, 2017
12017
Axiological crisis among the factors of development of political system
РМ Ключник
Грані 19 (1), 35-39, 2016
12016
Глобальний вимір сучасних кризових процесів
РМ Ключник
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 134-138, 2012
12012
Єврорегіони як форма транскордонного співробітництва України та країн європейського союзу
РМ Ключник, ВВ Кривошеїн
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2010
12010
Относительная депривация и политический протест
RM Kliuchnyk
Scientific and Theoretical Almanac Grani 20 (1), 62-67, 2017
2017
AXIOLOGICAL CRISIS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF POLITICAL SYSTEM
R Kliuchnyk
Strategic Priorities 38 (1), 13-21, 2016
2016
Аксіологічна криза у комплексі факторів розвитку політичної системи
RM Kliuchnyk
Scientific and Theoretical Almanac Grani 19 (1), 35-39, 2016
2016
Локальное измерение политических кризисов
R Kliuchnyk
Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 203-208, 2014
2014
Локальний вимір політичних криз
R Kliuchnyk
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 203-208, 2014
2014
Еволюція концепту «криза» у західній політичній думці
РМ Ключник
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2014
2014
Просторово-часовий вимір політичних криз
R Kliuchnyk
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках 1 …, 2012
2012
Італійський досвід вирішення політичних криз
РМ Ключник, ВВ Кривошеїн
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 188-196, 2011
2011
THE FACTORS OF COUNTRY IMAGE FORMATION
R Kliuchnyk
Організаційний комітет, 20, 0
USE OF ADVERTISING MATERIALS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
RM Kliuchnyk, OI Opaleva
MODERN GLOBAL PROBLEMS: AN ECONOMIC DIMENSION
RM Kliuchnyk
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19