Маргарита Чешева, Маргарита Чешева, Margarita Chesheva (ORSID: 0000-0003-1870-9301  )
Маргарита Чешева, Маргарита Чешева, Margarita Chesheva (ORSID: 0000-0003-1870-9301 )
National University of Pharmacy, Department of Management and Economics of Pharmacy Institute of
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління фармацією
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ІВ Міщенко, ...
НФаУ, 2009
13*2009
Анализ современной ситуации социальной защищенности специалистов фармации в отношении рисков, связанных с профессиональными заболеваниями
МВ Заричковая, МВ Чешева, ОН Должникова
БГУ, 2012
32012
Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності" Організація і управління фармацією"
VM Tolochko, MV Chesheva, OM Dolgnikova
Social Pharmacy in Health Care 2 (3), 23-29, 2016
22016
Необхідність розвитку недержавних соціальних послуг в системі соціального захисту спеціалістів фармації
МВ Зарічкова, МВ Заричковая, МВ Чешева
НФаУ, 2015
22015
Проблемні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку
ВМ Толочко, МВ Заричковая, МВ Зарічкова, ИВ Мищенко, ІВ Міщенко, ...
22005
Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення
ВМ Толочко, ТФ Музика, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ТФ Музыка, ...
12018
Analysis of the normative legal regulation of accountability of medicines and medical products in healthcare institutions
MV Chesheva, M T. F., Z M. V.
News of pharmacy 2 (86), 37-39, 2016
12016
Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку»
ВМ Толочко, АФ Пиминов, ОФ Пімінов, ДЛ Великий, ИВ Мищенко, ...
НФаУ, 2015
12015
Основи підприємницької діяльності у фармації
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2013
12013
Реклама лікарських засобів у фокусі останніх змін законодавства
ВМ Толочко, ЮП Медведєва, ІВ Міщенко, МВ Зарічкова, ...
Фармацевтичний кур'єр, 2013
12013
Аспекти соціального захисту спеціалістів фармації
МВ Зарічкова, МВ Заричковая, МВ Чешева
12013
К вопросу совершенствования гомеопатической лекарственной помощи населению
ОН Должникова, МВ Чешева, ДВ Вакуленко, ОМ Должнікова
Издательский центр БГУ, 2013
12013
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2011
12011
Особливості законодавчого супроводу митного оформлення лікарських засобів в Україні
ВМ Толочко, МВ Заричковая, МВ Зарічкова, МВ Чешева
12007
Основи логістики збуту (розподілу). Управління товарними запасами
ВМ Толочко, МВ Чешева
Видавництво НФаУ, 2006
12006
Совершенствование деятельности аптечных баз республиканского подчинения
МВ Чешева
11991
Исследование нормативно-правовых основ деятельности уполномоченного лица по выполнению фармацевтического обеспечения в учреждениях здравоохранения и определение направлений их …
ВМ Толочко, ТФ Музика, МВ Чешева, ОМ Должнікова
Соціальна фармація в охороні здоров'я, 27-32, 2018
2018
Study of the directions of the calculation the cost of the individual employee benefits options
MV Zarichkova, ОМ Dolzhnikova, MV Chesheva
2018
Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація»
ОФ Пімінов, АФ Пиминов, ВМ Толочко, ДЛ Великий, МВ Чешева, ...
НФаУ, 2018
2018
Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація»
АФ Пиминов, ОФ Пімінов, СВ Гарная, СВ Гарна, ВМ Толочко, ...
НФаУ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20