Маргарита Чешева, Маргарита Чешева, Margarita Chesheva (ORSID: 0000-0003-1870-9301  )
Маргарита Чешева, Маргарита Чешева, Margarita Chesheva (ORSID: 0000-0003-1870-9301 )
National University of Pharmacy, Department of Management and Economics of Pharmacy Institute of
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління фармацією
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ІВ Міщенко, ...
НФаУ, 2009
72009
Анализ современной ситуации социальной защищенности специалистов фармации в отношении рисков, связанных с профессиональными заболеваниями
МВ Заричковая, МВ Чешева, ОН Должникова
БГУ, 2012
32012
Необхідність розвитку недержавних соціальних послуг в системі соціального захисту спеціалістів фармації
МВ Зарічкова, МВ Заричковая, МВ Чешева
НФаУ, 2015
22015
Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконалення
ВМ Толочко, ТФ Музика, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ТФ Музыка, ...
12018
Analysis of the normative legal regulation of accountability of medicines and medical products in healthcare institutions
MV Chesheva, M T. F., Z M. V.
News of pharmacy 2 (86), 37-39, 2016
1*2016
Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
ВМ Толочко, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ОН Должникова
12016
Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку»
ВМ Толочко, АФ Пиминов, ОФ Пімінов, ДЛ Великий, ИВ Мищенко, ...
НФаУ, 2015
12015
Реклама лікарських засобів у фокусі останніх змін законодавства
ВМ Толочко, ЮП Медведєва, ІВ Міщенко, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ...
Фармацевтичний Курєр, 2013
12013
Аспекти соціального захисту спеціалістів фармації
МВ Зарічкова, МВ Заричковая, МВ Чешева
12013
Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2013
12013
К вопросу совершенствования гомеопатической лекарственной помощи населению
ОН Должникова, МВ Чешева, ДВ Вакуленко, ОМ Должнікова
Издательский центр БГУ, 2013
12013
Основи підприємницької діяльності у фармації
ВМ Толочко, ЮМ Пєнкін, МВ Зарічкова, МВ Чешева, ОМ Должнікова, ...
НФаУ, 2012
12012
Особливості законодавчого супроводу митного оформлення лікарських засобів в Україні
ВМ Толочко, МВ Заричковая, МВ Зарічкова, МВ Чешева
12007
Основи логістики збуту (розподілу). Управління товарними запасами
ВМ Толочко, МВ Чешева
Видавництво НФаУ, 2006
12006
Проблемні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку
ВМ Толочко, МВ Заричковая, МВ Зарічкова, ИВ Мищенко, ІВ Міщенко, ...
12005
Study of the directions of the calculation the cost of the individual employee benefits options
MV Zarichkova, ОМ Dolzhnikova, MV Chesheva
2018
The study of the regulatory and legal framework for the activities of the authorized person on implementation of pharmaceutical provision in healthcare institutions and …
VM Tolochko, TF Muzyka, MV Chesheva, OM Dolzhnykova
Socìalʹna farmacìâ v ohoronì zdorov'â 4 (3), 27-32, 2018
2018
Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація»
ОФ Пімінов, ОФ Пиминов, ДЛ Великий, ВМ Толочко, ТО Артюх, ...
2018
Навчальний план та програма спеціалізації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
АФ Пиминов, ОФ Пімінов, ВМ Толочко, ТА Артюх, ТО Артюх, ...
НФаУ, 2018
2018
Навчальний план та програма спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація»
ВМ Толочко, ОФ Пімінов, ДЛ Великий, ТО Артюх, МВ Чешева, ...
НФаУ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20