Подписаться
Вікторія Котвицька (V.A. Kotvytska)
Вікторія Котвицька (V.A. Kotvytska)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій публіцистиці
ВА Котвицька
Мовні і концептуальні картини світу, 246-251, 2013
62013
Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Одеський лінгвістичний вісник, 62-67, 2013
62013
Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови
ВА Котвицька, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
52017
Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників)
ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 62-64, 2017
52017
Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси
ММ Цимбаліста, ВА Котвицька, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2019
42019
Teaching students of information technology specialties english writing
O Lazebna, N Dychka, V Kotvytska
Advanced Education, 11-15, 2016
42016
Функціонування тотожних повторів у сучасній німецькомовній художній прозі
ВА Котвицька
Актуальні питання гуманітарних наук, 69-72, 0
4
Humour from a linguistic perspective: The problem of classification
O Lazebna, O Bezzubova, V Kotvytska, I Bakhov
Revista EntreLinguas, e022014-e022014, 2022
32022
Структурно-семантичні особливості німецьких термінів машинобудування
Т Вераксич, В Котвицька
Молодий вчений, 179-182, 2020
32020
Tematychna orhanizatsiya avtomobilebudivnoyi terminolohichnoyi leksyky suchasnoyi nimets’ koyi movy. Thematic organization of automotive industry terminological lexis in modern …
VA Kotvytska, OA Lazebna
32017
Структурно-семантичні особливості змішаних композит з компонентами-англіцизмами у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
32016
Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»., С. 34-38., 2016
3*2016
Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 37-39, 2015
32015
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ КОНТЕКСТІВ УЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
ВА Котвицька, ВА Котвицкая, V Kotvytska
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія …, 2015
32015
До проблеми вивчення німецько-англійського мовного контакту та вживання англіцизмів у німецькій мові
ВА Котвицька
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 88-91, 2013
32013
CLIL in tourism students’ multicultural competence development
I Goncharova, O Lazebna, V Kotvytska
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021
22021
Strukturno-semantychni osoblyvosti nimets’ kykh terminiv mashynobuduvannya
TV Veraksych, VA Kotvytska
Structural and semantic peculiarities of German mechanical engineering terms …, 2020
22020
Функції лексичних повторів у текстах сучасної німецькомовної прози
КР Павлюченко, ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 63-66, 2019
22019
АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: РОЗШИРЕННЯ ТА ЗВУЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ
ВА Котвицька
http://ktppnm.kpi.ua/sites/default/files/%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0 …, 2013
22013
Адʼєктивні та адвербіальні англіцизми в німецькомовному газетно-журнальному дискурсі
ВА Котвицька, ОА Лазебна
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ, 81, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20