Подписаться
Вікторія Котвицька (V.A. Kotvytska)
Вікторія Котвицька (V.A. Kotvytska)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій публіцистиці
ВА Котвицька
Мовні і концептуальні картини світу, 246-251, 2013
62013
Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька, ВА Котвицкая
Одеса: Фенікс, 2013
62013
Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників)
ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 62-64, 2017
52017
Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови
ВА Котвицька, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2017
42017
Teaching students of information technology specialties english writing
O Lazebna, N Dychka, V Kotvytska
Advanced Education, 11-15, 2016
42016
Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Наукові записки. Серія «Філологічні науки»., С. 34-38., 2016
4*2016
Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 37-39, 2015
42015
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ КОНТЕКСТІВ УЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
ВА Котвицька, ВА Котвицкая, V Kotvytska
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія …, 2015
42015
Функціонування тотожних повторів у сучасній німецькомовній художній прозі
ВА Котвицька
Актуальні питання гуманітарних наук, 69-72, 0
4
Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси
ММ Цимбаліста, ВА Котвицька, ОА Лазебна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2019
32019
Структурно-семантичні особливості змішаних композит з компонентами-англіцизмами у сучасній німецькій мові
ВА Котвицька
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
32016
До проблеми вивчення німецько-англійського мовного контакту та вживання англіцизмів у німецькій мові
ВА Котвицька
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 88-91, 2013
32013
Humour from a linguistic perspective: The problem of classification
O Lazebna, O Bezzubova, V Kotvytska, I Bakhov
Revista EntreLinguas, e022014-e022014, 2022
22022
CLIL in tourism students’ multicultural competence development
I Goncharova, O Lazebna, V Kotvytska
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021
22021
Функції лексичних повторів у текстах сучасної німецькомовної прози
КР Павлюченко, ВА Котвицька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 63-66, 2019
22019
Direkte lexikalische Entlehnungen aus dem Englischen im Wortschatz der deutschen Presse: eine qualitative Analyse des Gebrauchs
VA Kotvytska
НТУУ «КПІ», 2015
22015
АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: РОЗШИРЕННЯ ТА ЗВУЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ
ВА Котвицька
http://ktppnm.kpi.ua/sites/default/files/%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0 …, 2013
22013
Семантична характеристика німецьких номінацій кіберсфери (на матеріалі субстантивів зі словотвірним елементом Cyber-)
В Котвицька, В Лазебний
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2023
12023
Структурно-семантичні особливості німецьких термінів машинобудування
Т Вераксич, В Котвицька
Молодий вчений, 179-182, 2020
12020
Direct lexical borrowings from English in the vocabulary of the German press: A qualitative analysis of using
VA Kotvytska
Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20