Підписатись
Марія Ільїна
Марія Ільїна
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, МВ Ільїна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
232008
Соціально-економічна роль некомерційних організацій у забезпеченні сталого розвитку суспільства
МВ Ільїна
Сумський державний університет, 2011
202011
Економічні механізми контролю за викидами парникових газів
ЛВ Жарова, МВ Ільїна
К.–Сімферополь: РВПС України НАН України, НДІ СРП, 45, 2009
182009
Еколого-економічна оцінка механізму контролю за викидами парникових газів
ЄВ Хлобистов, МВ Потабенко
Вид-во СумДУ, 2007
162007
Особливості та переваги методу органічного землеробства
М Потабенко, О Корніцька
Агроекологічний журнал, 2007
15*2007
Національна парадигма сталого розвитку України
МА Хвесик, ОМ Алимов, МВ Ільїна, ін.
К. : ДУ ІЕПСР НАН України,, 2016
132016
Реклама: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
О Коваленко, І Кутліна, М Потабенко
К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010
122010
Критерії та індикатори сталого розвитку лісової галузі України. Методичні рекомендації з питань ведення та управління лісовим господарством
В Патика, М Потабенко
К.: Нора-прінт, 2003
11*2003
Інтегральне оцінювання туристично-рекреаційної сфери територій різних типів
МВ Ільїна
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
102013
Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі
М Хвесик, А Степаненко, Г Обиход
К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014
9*2014
Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні
М Хвесик, С Лизун
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2013
92013
Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики)
В Куценко, В Удовиченко, Я Остафійчук
Видавець Лозовий В.М., 2013
82013
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях
Є Хлобистов
Сімферополь : ПП „Підприємство Фенікс”, 2010
82010
Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад : монографія
М Хвесик, М Ільїна, Ю Шпильова
Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2019
72019
Роль туристично-рекреаційної сфери у забезпеченні сталого розвитку
МВ Iльїна
Вид-во СумДУ, 2011
72011
Еколого-економічна оцінка ефективності екологічного менеджменту в аграрному виробництві України
МВ Ільїна
Агросвіт, 2010
72010
Методологічні засади диференціації сільських територій України
МА Хвесик, МВ Ільїна
Економіка АПК, 12-16, 2018
62018
Економічні умови функціонування громадських екологічних організацій в Україні в контексті євроінтеграції
МВ Потабенко
Вісник національного університету водного господарства та …, 2008
6*2008
Use of sociological surveys for assessing environmental information needs
M Potabenko, GA Guest-Researcher
UNEP/GRID-Arendal, Southern Norway June, 2002
62002
Соціоекологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій : [монографія]
ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук, МВ Ільїна, ін.
К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20