Підписатись
Ganna Gorina
Ganna Gorina
Інші іменаГанна Горіна, Hanna Horina
Tourism and country studies department DonNUET
Підтверджена електронна адреса в dek.donnuet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринок туристичних послуг: управління розвитком в умовах просторової поляризації: монографія/ГО Горіна.–Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський ДО, 2016.–305 с.
ГО Горіна
., 2016
51*2016
Development of the market of tourist services of Ukraine in the conditions of spatial polarization: dis… den in the specialty 08.00. 03-economics and management of the …
GO Gorina
Dnipro: Mykhailo Tuhan-Baranovsky Donetsk National University of Economics …, 2017
37*2017
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», ступінь «бакалавр»
ГО Горіна, АА Горина, ГА Богатирьова, ГА Богатырева, КВ Снігур, ...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2021
322021
Діалектика поняття розвиток підприємства
ГО Горіна
Причорноморські економічні студії, 123-127, 2016
272016
Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України
ГО Горіна
Культура народов Причерноморья, 2009
222009
Comparative analysis of the regional markets of cultural and cognitive tourism development in Ukraine
OB Chernega, GO Gorina, OM Romanukha, GA Bohatyryova, ...
Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1), 29-38, 2019
21*2019
Сутність та особливості типології туристичних підприємств як суб’єктів управління
ГО Горіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
21*2016
ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS IN THE TRAVEL & TOURISM INDUSTRY
GО Gorina
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonomìki 172 (10), 2015
202015
Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу
ГО Горіна
Економіка та держава, 107-109, 2011
19*2011
Характеристика інфраструктурної складової дослідження середовища формування стратегії розвитку ринку туристичних послуг
ГО Горіна
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2016
16*2016
Характерні особливості та специфіка взаємодії туристичних підприємств
ГО Горіна, АА Горина
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 76-81, 2016
14*2016
Countries’ competitiveness in tourism industry: new approaches to definition
HО Horina
Bulletin of Hmelnytskyi National University 4 (1), 203-207, 2015
13*2015
Clustering of regional tourism service markets according to indicators of the functioning of subjects of tourism activity
GO Gorina, VV Barabanova, GA Bohatyryova, OA Nikolaichuk, ...
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (4), 684-692, 2020
122020
Специфіка стратегій розвитку міжнародних готельних мереж в умовах глобалізації
ГО Горіна, М Туган-Барановського
Інноваційна економіка.–Тернопіль, 270-273, 2012
12*2012
Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції
ОБ Чернега, БВС Горіна Г.О., Чернега О.Б., ВОВ Бочарова Ю.Г.
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2010
11*2010
Marketing Aspects Of Developing Tourism Services Market In Ukraine & The Baltic Countries
G Gorina, V Barabanova
Baltic Journal of Economic Studies 5 (1), 39-47, 2019
102019
The concept of formation and management of the development of the market of tourist services in terms of spatial polarization
GO Gorina
Investytsii: praktyka ta dosvid, no2, 16-21, 2017
10*2017
Transformatsiya prostorovoyi polyaryzatsiyi svitovoho turystychnoho rynku [Transformation of spatial polarization of the world tourist market]
H Horina
Naukovyy visnyk Uzhhorods' koho natsional'noho universytetu. Seriya …, 2016
10*2016
Marketing mechanisms of tourist industry development in an unstable environment
VV Barabanova, GA Bohatyryova, GO Gorina
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (4), 625-636, 2020
9*2020
Концептуальні засади формування та розвитку інноваційних секторів ринку туристичних послуг України
ГО Горіна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
82016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20