Валентина Калитка
Валентина Калитка
Таврійський державний агротехнологічний університет, д. с.-г. н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Онтогенетичні особливості змін жирнокислотного складу ліпідів печінки гусей як головного субстрату пероксидації
ОО Данченко, ВВ Калитка, ДМ Колесник
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2003
152003
Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук
МЄ Сердюк, ВВ Калитка, СС Байбєрова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 1-22, 2014
14*2014
Антиоксидантова система i перекисове окиснення лiпiдiв у курчат за постнатального онтогенезу
ВВ Калитка, ГВ Донченко
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 1995
12*1995
Вивчення антиоксидантової активності препарату дистинол за умов in vitro
ВВ Калитка, ГВ Донченко
Укр. биохим. журн 67 (4), 87-92, 1995
111995
Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур
ОП Прісс, ВВ Калитка, ВВ Калитка
102014
Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів
ОП Прісс, ВМ Малкіна, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 38-41, 2014
82014
Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання кабачків впродовж зберігання
ОП Прісс, ВВ Калитка
Технологический аудит и резервы производства = Технологічний аудит та …, 2015
72015
Дослідження біологічних властивостей комплексних водо-та жиророзчинних антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантові систему захисту: дис… доктора с.-г. наук: 03.00. 04
ВВ Калитка
Запоріжжя.-1995.-416 с, 1995
71995
Продуктивнiсть пшеницi озимої за передпосiвної обробки насiння антистресовою композицiєю
ВВ Калитка, ЗВ Золотухiна
62011
Особливості антиоксидантного гомеостазу печінки гусей в ранньому постнатальному онтогенезі
ОО Данченко, ВВ Калитка
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2002
62002
Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур/Золотухіна ЗВ, Іванченко ОА, Ялоха ТМ, Жерновий ОІ
ВВ Калитка
Пат, 0
6
Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впородовж зберігання кабачків
ОП Прісс, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий: науч. журнал 6 (10(77)), 47-53, 2015
5*2015
Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of zucchini squash
ОП Прісс, ВВ Калитка
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (10 (78)), 47-53, 2015
52015
Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю
ОП Прісс, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (68)), 14-18, 2014
52014
Продуктивність пшениці озимої за передпосівної обробки насіння антистресовою композицією
ВВ Калитка, ЗB Золотухіна
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www …, 2011
52011
Про вікові особливості функціонування системи антиоксидантного захисту гусеподібних
ОО Данченко, ВВ Калитка
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини 2 (2), 58-61, 2000
52000
Формування антиокислювального комлексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів
ОП Прісс, ВВ Калитка
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
42013
Оцінка антиоксидантного статусу тканин птахів в онтогенезі із застосуванням кореляційного аналізу
ОО Данченко, ВВ Калитка, ДМ Колесник, ЛМ Здоровцева
Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал 10 (4 …, 2008
42008
Механізми формування системи антиоксидантного захисту гусей в ембріогенезі та ранньому постнатальному періоді
ОО Данченко, ВВ Калитка
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2002
42002
Вплив антиоксиданту дистинол на формування насіння соняшнику в умовах півдня України
ЛА Покопцева, ВВ Калитка
Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету, 73-79, 2006
32006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20