Валентина Калитка
Валентина Калитка
Таврійський державний агротехнологічний університет, д. с.-г. н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Онтогенетичні особливості змін жирнокислотного складу ліпідів печінки гусей як головного субстрату пероксидації
ОО Данченко, ВВ Калитка, ДМ Колесник
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2003
182003
Антиоксидантова система i перекисове окиснення лiпiдiв у курчат за постнатального онтогенезу
ВВ Калитка, ГВ Донченко
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 1995
18*1995
Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук
МЄ Сердюк, ВВ Калитка, СС Байбєрова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 1-22, 2014
15*2014
Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур
ОП Прісс, ОП Присс, ВВ Калитка, ВВ Калитка
132014
Вивчення антиоксидантової активності препарату дистинол за умов in vitro
ВВ Калитка, ГВ Донченко
Укр. биохим. журн 67 (4), 87-92, 1995
121995
Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур/Золотухіна ЗВ, Іванченко ОА, Ялоха ТМ, Жерновий ОІ
ВВ Калитка
Пат, 0
10
Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів
ОП Прісс, ВМ Малкіна, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 38-41, 2014
92014
Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впородовж зберігання кабачків
ОП Прісс, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий: науч. журнал 6 (10(77)), 47-53, 2015
8*2015
Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання кабачків впродовж зберігання
ОП Прісс, ВВ Калитка
Технологический аудит и резервы производства = Технологічний аудит та …, 2015
82015
Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю
ОП Прісс, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (68)), 14-18, 2014
82014
Особливості антиоксидантного гомеостазу печінки гусей в ранньому постнатальному онтогенезі
ОО Данченко, ВВ Калитка
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2002
82002
Формування антиокислювального комлексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів
ОП Прісс, ВВ Калитка
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
72013
Вплив регулятора росту на продуктивність і якість зерна озимої пшениці за умов недостатнього зволоження Південного Степу України
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна
Новітні технології в рослинництві: тези доп. державної наук.-практ. конф.(м …, 2011
7*2011
Вплив регулятора росту АКМ на продуктивність і якість насіння ячменю озимого залежно від попередника в Південному Степу України
ВВ Калитка, ТМ Ялоха
Агробіологія: зб. наук. праць / БНАУ, 166-169, 2011
72011
Вплив регулятора росту АКМ на продуктивність і якість насіння ячменюозимого залежно від попередника в Південному Степу України
ВВ Калитка, ТМ Ялоха
Агробіологія, 166-169, 2011
72011
Механізми формування системи антиоксидантного захисту гусей в ембріогенезі та ранньому постнатальному періоді
ОО Данченко, ВВ Калитка
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2002
72002
Дослідження біологічних властивостей комплексних водо-та жиророзчинних антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантові систему захисту: дис… доктора с.-г. наук: 03.00. 04
ВВ Калитка
Запоріжжя.-1995.-416 с, 1995
71995
Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of zucchini squash
ОП Прісс, ВВ Калитка
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (10), 47-53, 2015
62015
Продуктивнiсть пшеницi озимої за передпосiвної обробки насiння антистресовою композицiєю
ВВ Калитка, ЗВ Золотухiна
62011
Продуктивність пшениці озимої за передпосівної обробки насіння антистресовою композицією
ВВ Калитка, ЗB Золотухіна
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www …, 2011
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20