Валентина Калитка
Валентина Калитка
Таврійський державний агротехнологічний університет, д. с.-г. н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук
МЄ Сердюк, ВВ Калитка, СС Байбєрова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 1-22, 2014
17*2014
Антиоксидантова система i перекисове окиснення лiпiдiв у курчат за постнатального онтогенезу
ВВ Калитка, ГВ Донченко
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 1995
17*1995
Онтогенетичні особливості змін жирнокислотного складу ліпідів печінки гусей як головного субстрату пероксидації
ОО Данченко, ВВ Калитка, ДМ Колесник
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2003
162003
Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур
ОП Прісс, ОП Присс, ВВ Калитка, ВВ Калитка
132014
Вивчення антиоксидантової активності препарату дистинол за умов in vitro
ВВ Калитка, ГВ Донченко
Укр. биохим. журн 67 (4), 87-92, 1995
121995
Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур/Золотухіна ЗВ, Іванченко ОА, Ялоха ТМ, Жерновий ОІ
ВВ Калитка
Пат, 0
10
Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів
ОП Прісс, ВМ Малкіна, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 38-41, 2014
92014
Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання кабачків впродовж зберігання
ОП Прісс, ВВ Калитка
Технологический аудит и резервы производства = Технологічний аудит та …, 2015
82015
Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впородовж зберігання кабачків
ОП Прісс, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий: науч. журнал 6 (10(77)), 47-53, 2015
7*2015
Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю
ОП Прісс, ВВ Калитка
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (68)), 14-18, 2014
72014
Особливості антиоксидантного гомеостазу печінки гусей в ранньому постнатальному онтогенезі
ОО Данченко, ВВ Калитка
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2002
72002
Дослідження біологічних властивостей комплексних водо-та жиророзчинних антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантові систему захисту: дис… доктора с.-г. наук: 03.00. 04
ВВ Калитка
Запоріжжя.-1995.-416 с, 1995
71995
Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of zucchini squash
ОП Прісс, ВВ Калитка
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (10), 47-53, 2015
62015
Формування антиокислювального комлексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів
ОП Прісс, ВВ Калитка
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
62013
Продуктивнiсть пшеницi озимої за передпосiвної обробки насiння антистресовою композицiєю
ВВ Калитка, ЗВ Золотухiна
62011
Продуктивність пшениці озимої за передпосівної обробки насіння антистресовою композицією
ВВ Калитка, ЗB Золотухіна
ВВ Калитка, ЗВ Золотухіна–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www …, 2011
62011
Механізми формування системи антиоксидантного захисту гусей в ембріогенезі та ранньому постнатальному періоді
ОО Данченко, ВВ Калитка
Український біохімічний журнал=Украинский биохимический журнал=Ukrainian …, 2002
62002
Про вікові особливості функціонування системи антиоксидантного захисту гусеподібних
ОО Данченко, ВВ Калитка
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини 2 (2), 58-61, 2000
52000
Пат. № 10460, Україна, 6 А 01 С 1/06. Антиоксидантна композиція «АОК-М» для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур.—Опубл. 15.08. 2005
ОМ Заславський, ВВ Калитка, ТО Малахова
Бюл, 1
51
Оцінка антиоксидантного статусу тканин птахів в онтогенезі із застосуванням кореляційного аналізу
ОО Данченко, ВВ Калитка, ДМ Колесник, ЛМ Здоровцева
Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал 10 (4 …, 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20