Лілія Степанівна Бабінець; Liliia Babinets
Лілія Степанівна Бабінець; Liliia Babinets
Професор, завідувач кафедри ПМСД та ЗПСМ, Тернопільського державного
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Дисбактеріоз кишечника як предиктор ускладнення клінічного перебігу хронічного панкреатиту
ЛС Бабінець, ДВ Гаврилюк
Український мед. альманах 5, 11-13, 2005
152005
Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу після холецистектомії
ЛС Бабінець, НВ Назарчук
Вестник Клуба панкреотологов, 4-8, 2014
142014
Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики–сімейної медицини на засадах доказової медицини
ЛС Бабінець
Здоров'я України, 23, 2012
132012
Переваги поєднаного використання рефлексотерапії та гомеопатії в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит
ЛС Бабінець
Архів клін. мед, 8, 2005
112005
Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології
ЛС Бабінець, ІМ Галабіцька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 7-10, 2013
102013
Роль прота антиоксидантного статусу і тютюнопаління у формуванні трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
ЛС Бабинець, ОС Квасніцька
Новости медицины и фармации, 73-75, 2011
102011
Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хвороби Вільсона—Коновалова
ІК Волошин-Гапонов
Український вісник психоневрології 20, 19-21, 2012
92012
Роль мікробіоценозу кишечника в формуванні полінутрієнтної та трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит
ЛС Бабінець
Вісник наук. досл, 12-14, 2006
92006
Взаємозв’язок стану кісткової тканини, параметрів анемії та білкового статусу при хронічному панкреатиті
ЛС Бабінець
Укр. морфол. альманах 6 (3), 93-95, 2008
82008
Порушення екскреторної функції підшлункової залози як фактор формування мінеральної недостатності при хронічному панкреатиті
ЛС Бабінець
Укр. морфол. альманах 4, 2006
82006
Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті
ЛС Бабінець, ЮВ Коваль, ЮЯ Коцаба
Вісник наукових досліджень, 40-42, 2011
72011
Остеодефіцит і вплив супутньої патології на його глибину при хронічному панкреатиті
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька, ЛМ Мігенько, ОЯ Пінкевич
Буковинський медичний вісник 15 (2), 58, 2011
72011
Порушення балансу вітамінів і мінералів у хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом
ЛС Бабінець, СІ Сміян
Проблеми остеології.―2005-2006 8, 9, 2005
72005
Денситометричний аналіз стану кісткової тканини у хворих на хронічний панкреатит
ЛС Бабінець
Архів клінічної медицини, 6, 2004
72004
Аналіз впливу різних етіологічних чинників на виникнення хронічного панкреатиту
ЛС Бабінець
Вісник Вінницького держ. мед. університету 7 (2/1), 444-445, 2003
62003
Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря
ЛС Бабінець, ЮВ Дроняк
Семейная медицина, 101-104, 2014
52014
Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник
ТМ Христич, ЛС Бабінець, ДО Гонцарюк
ТМ Христич, ЛС Бабінець, ДО–Чернівці: Книги-XXI, 2013
52013
Порушення ліпідного обміну в патогенезі хронічного панкреатиту, підходи до корекції
ЛС Бабінець, ЛМ Мігенько
Вестник клуба панкреатологов, 23-25, 2012
52012
Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи …
ЛС Бабінець, ОС Квасніцька
Вісник наукових досліджень, 46-48, 2011
52011
Математична модель прогнозування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит
ЛС Бабінець
Вісник наукових досліджень, 6-8, 2008
52008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20