Рибальченко Сергій Анатолійович / Rybalchenko Serhii
Рибальченко Сергій Анатолійович / Rybalchenko Serhii
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вибір функції розподілу для моделювання ризику в страхуванні [Електронний ресурс]
СА Рибальченко
Режим доступу: http://www. econom. univ. kiev. ua/articles/EC/Rybalchenko …, 2010
52010
Оптимізація ціноутворення на основі моделей інтелектуального аналізу даних
ГО Чорноус, СА Рибальченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
32015
Динаміка та особливості розвитку страхового ринку України
СА Рибальченко
Ефективна економіка, 2013
22013
Огляд функцій розподілу ймовірностей для моделювання страхової діяльності
СА Рибальченко
Ефективна економіка, 2013
22013
Характеристика експертного прогнозування макропоказників України за період 1999-2020 рр.
СА Рибальченко
Економічний аналіз, 82-92, 2017
12017
Big Data Automatic System of Analysis and Trading on Financial Markets
SA Rybalchenko
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
2018
Integration of Information Technologies' Dynamic Development into Academic Teaching Process.
G Chornous, S Rybalchenko
ICTERI, 207-222, 2017
2017
ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Г Чорноус, С Рибальченко
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
2015
Оптимизация Ценообразования На Основе Моделей Интеллектуального Анализа Данных
Г Черноус, С Рыбальченко
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко …, 2015
2015
Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля
С Рибальченко
Економічний аналіз, 311-314, 2013
2013
Процес виплат та надходження премій у випадку стратифікації портфелю
СА Рибальченко
Агросвіт, 57-63, 2013
2013
Формування імітаційної моделі страхової компанії
СА Рибальченко
Інвестиції: практика та досвід, 114-118, 2013
2013
Процес виплат та надходження премій у випадку стратифікації портфелю
СА Рибальченко
Агросвіт, 57-63, 2013
2013
Переваги суб'єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю
С Рибальченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
2012
1.7. Використання функцій розподілу ймовірностей при моделюванні страхової діяльності
ОІ Черняк, СА Рибальченко
Рекомендовано на заседании ученого совета Харьковского национального …, 2011
2011
Моделювання параметрів діяльності страховиків
СА Рибальченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
2010
PRICING OPTIMIZATION BASED ON INTELLIGENT DATA ANALYSIS MODEL
G Chornous, S Rybalchenko
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 0
ЕRР-СИСТЕМИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ОI ЧЕРНЯК, ГО ЧОРНОУС, СА РИБАЛЬЧЕНКО
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18