Follow
Шелудько Елла Ігорівна, Е.І.Шелудько, Э.И.Шелудько
Шелудько Елла Ігорівна, Е.І.Шелудько, Э.И.Шелудько
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
129*2007
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyy, LO Zbarazska
Donetsk [in Ukrainian], 2014
126*2014
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2016
118*2016
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М.Данилишин
Рада по вивченню продуктивних сил України, 2007
69*2007
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь
ЛВ Дейнеко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Київ: Інститут економки та прогнозування НАН України, 2018
67*2018
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М.Данилишин
Рада по вивченню продуктивних сил України, 2007
50*2007
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
45*2013
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
39*2014
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛВ Страшинська
РВПС України НАН України, 2004
38*2004
Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько
ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014
27*2014
Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: Trends, Challenges, Opportunities: scientifically analytical report
OI Amosha, VP Vishnevsky, LO Zbarazskaya
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics …, 2014
25*2014
Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України
ЕІ Шелудько
Ефективна економіка: електронний журнал.–Режим доступу: www. economy. nayka …, 2010
232010
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
The National Academy of Sciences of Ukraine, SU" Institute of economics and …, 2019
20*2019
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: РВПС 1, 292, 2000
17*2000
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський, ...
Науковий світ, 2004
16*2004
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
15*2016
Стратегія розвитку агропромислового комплексу України: Проект
ІК Бистряков, БМ Данилишин, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка України, 34-39, 2005
14*2005
Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України: Економічний вісник університету
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2013
13*2013
Сучасний стан, проблеми та стратегія розвитку харчової промисловості України до 2011 року
ЛВ Дейнеко, ЛВ Страшинська, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка промисловості України, 127-134, 2003
122003
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження / [За редакцією д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина]
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2008
11*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20