Шелудько Елла Ігорівна, Е.І.Шелудько, Э.И.Шелудько
Шелудько Елла Ігорівна, Е.І.Шелудько, Э.И.Шелудько
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
99*2007
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М.Данилишин
Рада по вивченню продуктивних сил України, 2007
89*2007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
70*2014
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
54*2016
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М.Данилишин
Рада по вивченню продуктивних сил України, 2007
51*2007
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
302013
Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України
ЕІ Шелудько
Ефективна економіка: електронний журнал.–Режим доступу: www. economy. nayka …, 2010
152010
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський, ...
Науковий світ, 2004
15*2004
Стратегія розвитку агропромислового комплексу України: Проект
ІК Бистряков, БМ Данилишин, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка України, 34-39, 2005
13*2005
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛВ Страшинська
РВПС України НАН України, 2004
132004
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
112014
Сучасний стан, проблеми та стратегія розвитку харчової промисловості України до 2011 року
ЛВ Дейнеко, ЛВ Страшинська, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка промисловості України, 127-134, 2003
82003
Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
Економічний вісник університету, С.184-190, 2013
72013
Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України: Економічний вісник університету
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2013
72013
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
62016
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження / [За редакцією д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина]
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2008
52008
Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько
ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014
4*2014
Перспективи посткризового розвитку вітчизняного ринку будівельних матеріалів
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
Економічний вісник університету, С.94-101, 2012
42012
Перспективи посткризового розвитку вітчизняного ринку будівельних матеріалів: Економічний вісник університету
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія …, 2012
42012
Методичні підходи до обґрунтування оцінки техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури продовольчого комплексу: Національне господарство України: теорія та практика …
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
РВПС України НАН України, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20