Романюк Н.Є.; Romanjuk N.Ye.
Романюк Н.Є.; Romanjuk N.Ye.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комплексна інтегрована оцінка здоровя населення України
ЛМ Романюк
Вісник соц. гігієни та організації охоро ни здоровя України, 13-18, 2011
112011
Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення
ЛМ Романюк, НЄ Федчишин, СЄ Шостак
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 49-52, 2013
52013
Аналіз лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013
52013
Хвороби системи кровообігу: динаміка поширеності в Україні та Тернопільській області
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 53-55, 2013
52013
Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги-якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров'я
ЛМ Романюк, ОН Литвинова, НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2012
42012
Вартісна оцінка швидкої медичної допомоги в Тернополі
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни, 106-108, 2011
32011
Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, АО Голяченко, ЛМ Романюк, НЯ Панчишин, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 9-15, 2010
22010
Нормативи потреби населення в ліжках
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, ЛМ Романюк, ВЛ Смірнова, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 5-8, 2013
12013
Norms of the population’s hospital bed requirement
OM Golyachenko, AH Shulgay, NY Panchyshyn, LM Romaniuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013
12013
Cоціальна медицина знову на роздоріжжі
ОМ Голяченко, НЯ Панчишин, ВЛ Смірнова, ЛМ Романюк, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 49-53, 2013
12013
Особливості викладання історії медицини в умовах кредитно-модульної системи
НО Лісовська, НЯ Панчишин, ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ...
Видавництво СумДУ, 2007
12007
Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я
ЛМ Романюк, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, НЄ Федчишин, ОМ Авдоніна, ...
Вісник наукових досліджень, 23-24, 2004
12004
Nonalcoholic fatty pancreas disease and food pauses method
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, L Romaniuk, N Fedchyshyn
Pancreatology 18 (4), S105, 2018
2018
THE INCREASE OF EFFICIENCY OF TREATMENT IN PATIENTS WITH NON-STABLE ANGINA PECTORIS WITH USE OF NITROGEN OXIDE DONATOR
YK Zaremba, OV Zaremba, NR Fedchyshyn, VI Tkachenko, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (2 pt 2), 299-302, 2018
2018
Food pauses method in nonalcoholic fatty pancreas disease
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, O Levchyk, L Romaniuk, ...
Pancreatology 17 (4), S7, 2017
2017
До питання діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет 2 типу
VS Zaremba, NR Fedchyshyn
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 16 (3), 47-49, 2017
2017
Профілактика ускладнень етапних операційних втручань у хворих з поєднаною абдомінальною травмою
BО МATVIYCHUK, NR FEDCHYSHYN, IA RETVINSKYІ
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2015
2015
Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені ІЯ Горбачевського
НЄ Федчишин, ЛМ Романюк, НГ Завіднюк, НО Теренда
Інфекційні хвороби, 2014
2014
Методичні аспекти навчального процесу з іноземними студентами на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою
НЄ Федчишин
Медична освіта, 78-81, 2013
2013
Аналіз деяких причинно-наслідкових зв’язків між захворюваністю і смертністю від злоякісних новоутворень та чинниками, що на них впливають
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 36-39, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20