Follow
Романюк Н.Є.; Romanjuk N.Ye.
Романюк Н.Є.; Romanjuk N.Ye.
ТНМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комплексна інтегрована оцінка здоровя населення України
ЛМ Романюк, НЄ Федчишин
Вісник соц. гігієни та організації охоро¬ ни здоровя України.–2011 1, 13-18, 2011
132011
Хвороби системи кровообігу: динаміка поширеності в Україні та Тернопільській області
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 53-55, 2013
82013
Modern ideas about human anaplasmosis
SI Klymniuk, LB Romaniuk, MI Shkilna
Infektsiyni khvoroby–Infectious Diseases 3, 4-9, 2017
72017
Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення
ЛМ Романюк, НЄ Федчишин, СЄ Шостак
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 49-52, 2013
72013
Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги–якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я
ЛМ Романюк, ОН Литвинова, НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 63-67, 2012
52012
Аналіз лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда (За даними тернопільської університетської лікарні)
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 48-51, 2013
42013
Вартісна оцінка швидкої медичної допомоги в Тернополі
НЄ Федчишин
Вісник соціальної гігієни, 106-108, 2011
32011
Norms of the population’s hospital bed requirement
OM Golyachenko, АН SHULGAY, NY Panchyshyn, LM Romaniuk, ...
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, 4, 2013
22013
Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, АО Голяченко, ЛМ Романюк, НЯ Панчишин, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 9-15, 2010
22010
Антибіотикорезистентність умовно-пАтогенних мікрооргАнізмів: АктуАльність, умови виникнення, шляхи подолАння
ЛБ Романюк, НЯ Кравець, СІ Климнюк, ВС Копча, ОЙ Дронова
Інфекційні хвороби 4, 63-71, 2019
12019
Нормативи потреби населення в ліжках
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, ЛМ Романюк, ВЛ Смірнова, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 5-8, 2013
12013
Соціальна медицина знову на роздоріжжі
ОМ Голяченко, НЯ ПАНЧИШИН, ВЛ СМІРНОВА, ЛМ РОМАНЮК
СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, 49, 2013
12013
Особливості викладання історії медицини в умовах кредитно-модульної системи
НО Лісовська, НЯ Панчишин, ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ...
Видавництво СумДУ, 2007
12007
Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я
ЛМ Романюк, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, НЄ Федчишин, ОМ Авдоніна, ...
Вісник наукових досліджень, 23-24, 2004
12004
Епідеміологія та специфічна профілактика кору–актуальні питання сьогодення
LB Romaniuk, SI Klymniuk, NY Kravets
Буковинський медичний вісник 23 (3 (91)), 112-117, 2019
2019
Nonalcoholic fatty pancreas disease and food pauses method
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, L Romaniuk, N Fedchyshyn
Pancreatology 18 (4), S105, 2018
2018
ALGORITHM OF DOCTOR’S ACTION IMPROVEMENT FOR PRESCRIBING ANTIBIOTIC THERAPY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS TAKING INTO CONSIDERATION THEIR …
SI Klymniuk, LB Romaniuk, LA Volianska, VS Kopcha, VS Matviienko, ...
ТНМУ, 2018
2018
Peripheral blood lymphocytes phenotypic composition in patients with cervical papilomavirus infections, which IgG antibody to herpes simple viruses were determined
LM Lazarenko, OY Nikitina, LO Hanova, HV Kovtonyuk, YV Nikitin, ...
2018
Удосконалення алгоритмУ дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахУванням резУльтатів бактеріологічного дослідження
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, ЛА Волянська, ВС Копча, ТВ Матвієнко, ...
Інфекційні хвороби, 74-79, 2018
2018
THE INCREASE OF EFFICIENCY OF TREATMENT IN PATIENTS WITH NON-STABLE ANGINA PECTORIS WITH USE OF NITROGEN OXIDE DONATOR WZROST SKUTECZNOŚCI LECZENIA CHORYCH Z NIESTABILNĄ …
YK Zaremba, OV Zaremba, NR Fedchyshyn, VI Tkachenko, ...
Wiadomości Lekarskie, 299, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20