Крекот Микола Миколайович (Крекот Н.Н., Krekot M.M.)
Крекот Микола Миколайович (Крекот Н.Н., Krekot M.M.)
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. Ukraine (ХНТУСГ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters
A Nanka, I Morozov, V Morozov, M Krekot, A Poliakov, I Kiralhazi, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 33-45, 2019
102019
До обґрунтування ефективності використання пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом в якості машини попередньої сепарації насіннєвих сумішей моркви/Бакум МВ …
МВ Бакум, ММ Крехот
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П …, 2011
92011
Дослідження впливу основних параметрів пневматичного сепаратора на якість очищення насіння редиски
МВ Бакум, ММ Крекот
Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст.–Вип 18, 14-19, 2009
92009
Результати виробничих випробувань модернізованого пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом/Бакум МВ, Крекот ММ, Абдуєв ММ, Вотченко ОС, Леонов ВП, Шевченко МІ
МВ Бакум
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П …, 2008
72008
До розробки мехатронних систем посівних машин точного висіву
МВ Бакум, РВ Кириченко, АД Михайлов, ВІ Пастухов, СП Нікітін, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
62015
Doslidzhennja vplyvu osnovnyh parametriv pnevmatychnogo separatora na jakist'ochyshhennja nasinnja redysky
MV Bakum, MM Krekot
Sil's' kogospodars' ki mashyny: Zb. nauk. st. Luc'k, Vyp 18, 14-19, 2009
42009
Вплив кривизни решета на ефективність розділення насіннєвої суміші ріпаку
МВ Бакум, СО Харченко, ММ Крекот, МО Винокуров, ОВ Синяева, ...
ХНТУСГ, 2017
32017
Rezultaty doslidzhen vplyvu rehuliuvalnykh parametriv na efektyvnist rozdilennia nasinnievoi sumishi redysky pnevmatychnym separatorom z nakhylenym kanalom [Results of research …
MV Bakum, MM Krekot, MM Abduiev
Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser. Mekhanizatsiia ta …, 2016
32016
Do obgruntuvannia efektyvnosti vykorystannia pnevmatychnoho separatora z nakhylenym povitrianym kanalom dlia poperednoi separatsii nasinnievoi sumishi petrushky [To …
MV Bakum, MM Krekot, MM Abduev
Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after …, 2010
32010
Energy-efficient and ecologically friendly technology for growing potatoes under straw mulch
V Pastukhov, O Mogilnay, M Bakum, O Melnyk, I Grabar, R Kуrуchenko, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 2020
22020
Дослідження механіко-технологічних властивостей зерна сої
ОВ Нанка, МВ Бакум, ММ Крекот, ОМ Русальов, ДІ Бойко, ОС Вотченко, ...
ХНТУСГ, 2018
22018
Zakonomirnosti rukhu chastok v kvazi horyzontalnomu kanali [Patterns of motion of particles in a quasi horizontal channel]
MV Bakum, VP Olshanskyi, MM Krekot
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho …, 2014
22014
Закономірності руху часток в квазі горизонтальному каналі
МВ Бакум, ВП Ольшанський, ММ Крекот
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
22014
Аналіз способів регулювання швидкості повітряного потоку в сепарувальних каналах насінєочисних машин
ММ Крекот
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра …, 2012
22012
Do obg'runtuvannja efektyvnosti vykorystannja pnevmatychnogo separatora z nahylenym povitrjanym kanalom v jakosti mashyny poperedn'oi'separacii'nasinnjevyh sumishej morkvy …
MV Bakum
Mehanizacija sil's' kogospodars' kogo vyrobnyctva: Visnyk HNTUSG im. P …, 2011
22011
Патент № 51675 Украина, МПК (2009) В07В4/00. Пневматический сепаратор–№ 201001264; опубл. 26.07. 2010
НВ Бакум, НН Крекот
Бюл, 4, 2010
22010
Rezul'taty vyrobnychyh vyprobuvan'modernizovanogo pnevmatychnogo separatora z nahylenym povitrjanym kanalom/Bakum MV, Krekot MM, Abdujev MM, Votchenko OS, Leonov VP, Shevchenko MI
MV Bakum
Mehanizacija sil's' kogospodars' kogo vyrobnyctva: Visnyk HNTUSG im. P …, 2008
22008
та інш. Дослідження можливості дослідження посівних властивостей насіння дині
МВ Бакум, ММ Крекот, ММ Абдуєв
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ.–Харків …, 2004
22004
Декларационный патент на изобретение № 70667А Украины, МКІ В07В4/00
НВ Бакум, ЮА Манчинський, ММ Абдуев, НН Крекот
Способ разделения семенных смесей в наклоненном воздушном потоке и …, 2003
22003
Дослідження можливості первинного очищення насіння сафлору на пневматичному сепараторі
М Крекот
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 74-76, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20