Татьяна Корытько Кorytko Tetiana
Татьяна Корытько Кorytko Tetiana
Институт экономики промышленности НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене dgma.donetsk.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ризиками на під приємствах
КТ ЮРІЇВНА
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Коритько Тетяна Юріївна …, 2005
37*2005
Методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів
ТЮ Коритько
Економічний простір, 140-145, 2008
352008
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытько, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
142011
Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону
ТЮ Коритько
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 152-160, 2012
132012
Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України
ТЮ Коритько
Економічний вісник Донбасу, 2016
112016
Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства
ТЮ Коритько, ОМ Крук
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 93-96, 2015
62015
Формування організаційноекономічного механізму сталого розвитку регіону
ТЮ Коритько
Економіка і регіон, 25-29, 2012
62012
Мониторинг финансовой устойчивости предприятия с учетом его жизненного цикла
ТЮ Коритько, ВН Дзержинська
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць, 13, 2008
62008
Otsinka investytsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy
TY Korytko
Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 45, 2016
52016
Процес формування інвестиційної політики підприємства
ТЮ Коритько, ОМ Крук
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 86-90, 2016
52016
Управління оборотними коштами промислового підприємства
ТЮ Коритько
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі., 2013
52013
Стратегия развития предприятия в условиях риска
ТЮК ИП Булеев
Прометей. Рег. зб. наук праць з економіки., 147150, 2005
4*2005
Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства
СТ Пілецька, ТЮ Коритько
Економіка промисловості, 76-92, 2018
32018
Структура соціально-економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку
Т Коритько
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Передумови виникнення та форми протікання кризових процесів бюджетів місцевого рівня
ТЮК І.П Булєєв
Донецьк: ДонУЕП, С.29–35, 2010
32010
Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises
EK T Korytko
Экономический вестник Донбасса, 2016
22016
Особливості управління ризиками на рівні територіальної громади
ТЮ Коритько
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
22015
Formation of a Regional Development Strategy According to the Level of Investment Activity of Enterprises
IP Buleev, NY Bryukhovetskaya, TY Korytko, ST Piletska, ON Kruk
Montenegrin Journal of Economics 15 (3), 113-124, 2019
12019
Improvement of tax policy of territorial communities in the context of budget decentralization
KО Korytko T.
Technology audit and production reserves, 25-29, 2018
12018
Мотивація та стимулювання інноваційно-інвестиційної активності підприємства
БІВ Коритько Т. Ю.
Бізнес Інформ, 234-240, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20