Татьяна Корытько Кorytko Tetiana
Татьяна Корытько Кorytko Tetiana
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в dgma.donetsk.ua
НазваПосиланняРік
Методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів
ТЮ Коритько
Економічний простір, 140-145, 2008
242008
Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону
ТЮ Коритько
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 152-160, 2012
112012
Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України
ТЮ Коритько
Економічний вісник Донбасу, 2016
92016
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытко, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
92011
Формування організаційноекономічного механізму сталого розвитку регіону
ТЮ Коритько
Економіка і регіон, 25-29, 2012
62012
Мониторинг финансовой устойчивости предприятия с учетом его жизненного цикла
ТЮ Коритько, ВН Дзержинська
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць, 13, 2008
62008
Управління оборотними коштами промислового підприємства
ТЮ Коритько
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі., 2013
52013
Стратегия развития предприятия в условиях риска
ТЮК ИП Булеев
Прометей. Рег. зб. наук праць з економіки., 147150, 2005
4*2005
Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ризиками на під приємствах
ТЮ Коритько
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Коритько Тетяна Юріївна …, 2005
4*2005
Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises
EK T Korytko
Экономический вестник Донбасса, 2016
32016
Структура соціально-економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку
Т Коритько
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Передумови виникнення та форми протікання кризових процесів бюджетів місцевого рівня
ТЮК І.П Булєєв
Донецьк: ДонУЕП, С.29–35, 2010
32010
Процес формування інвестиційної політики підприємства
ТЮ Коритько, ОМ Крук
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 86-90, 2016
22016
Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства
ТЮ Коритько, ОМ Крук
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 93-96, 2015
22015
Анализ формирования и оценка добавленной стоимости продукции машиностроительных предприятий
НЕ Брюховецкая, ТЮ Корытько
Экономика промышленности, 2018
12018
Особливості управління ризиками на рівні територіальної громади
ТЮ Коритько
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
12015
Теоретичні аспекти стійкого розвитку територіальної громади
ТЮ Коритько
Молодий вчений, 20-24, 2015
12015
Роль финансового контроля в предотвращении потерь бюджетных средств
ІП Булєєв, ТЮ Коритько, ОМ Крук
Бизнес информ, 163-166, 2012
12012
Сущность, последствия и пути регулирования финансового кризиса в банковской сфере
Т Корытько, ЕВ Мареева
Вісник Донецького університету економіки та права, 30-37, 2010
12010
Гроші та кредит. Навчальний посібник
ГАВ Булєєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю.
Центр учбової літератури, 2007
1*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20