Татьяна Корытько Кorytko Tetiana
Татьяна Корытько Кorytko Tetiana
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в dgma.donetsk.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ризиками на під приємствах
КТ ЮРІЇВНА
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Коритько Тетяна Юріївна …, 2005
482005
Методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів
ТЮ Коритько
Економічний простір, 140-145, 2008
362008
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытько, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
182011
Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону
ТЮ Коритько
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 152-160, 2012
152012
Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України
ТЮ Коритько
Економічний вісник Донбасу, 2016
132016
Мониторинг финансовой устойчивости предприятия с учетом его жизненного цикла
ТЮ Коритько, ВН Дзержинська
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць, 13, 2008
102008
Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства
ТЮ Коритько, ОМ Крук
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 93-96, 2015
92015
Формування організаційноекономічного механізму сталого розвитку регіону
ТЮ Коритько
Економіка і регіон, 25-29, 2012
72012
Otsinka investytsiinoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy
TY Korytko
Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 45, 2016
62016
Управління оборотними коштами промислового підприємства
ТЮ Коритько
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі., 2013
62013
Мотивація та стимулювання інноваційно-інвестиційної активності підприємства
БІВ Коритько Т. Ю.
Бізнес Інформ, 234-240, 2018
52018
Otsiniuvannia investytsiinoi aktyvnosti pidpryiemstva za kryteriiem dodanoi vartosti [Estimation of investment activity of the enterprise on the criterion of added value]
NY Briukhovetska, TY Korytko, IV Bryl
Stratehyia y mekhanyzmы rehulyrovanyia promыshlennoho razvytyia–Strategy and …, 2016
52016
Структура соціально-економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку
Т Коритько
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
52012
Metody otsinky fi nansovoi stiikosti mistsevykh biudzhetiv [Methods of assessing the financial sustainability of local budgets]
TY Korytko
Ekonomichnyi prostir-Economic space, 12/1, 140-145 [in Ukrainian], 2008
52008
Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises
EK T Korytko
Экономический вестник Донбасса, 2016
42016
Процес формування інвестиційної політики підприємства
ТЮ Коритько, ОМ Крук
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 86-90, 2016
42016
Стратегия развития предприятия в условиях риска
ТЮК ИП Булеев
Прометей. Рег. зб. наук праць з економіки., 147150, 2005
4*2005
Formation of a Regional Development Strategy According to the Level of Investment Activity of Enterprises
IP Buleev, NY Bryukhovetskaya, TY Korytko, ST Piletska, ON Kruk
Montenegrin Journal of Economics 15 (3), 113-124, 2019
32019
Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки
СТ Пілецька, ТЮ Коритько
Проблеми системного підходу в економіці, 100-106, 2018
32018
Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства
СТ Пілецька, ТЮ Коритько
Економіка промисловості, 76-92, 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20