Світлана Глазова (Svitlana Glazova, Svitlana Hlazova)
Світлана Глазова (Svitlana Glazova, Svitlana Hlazova)
Бердянський державний педагогічний університет (Berdyansk State Pedagogical University)
Підтверджена електронна адреса в bdpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика
СМ Глазова
Харків. націон. пед. ун-т ім. ГС Сковороди.–Харків, 2005.–20 с, 2005
122005
Poiasniuvalno-ototozhniuvalni konstruktsii v ukrainskii movi: semantyka, hramatyka, prahmatyka [Explanatory and identification constructs in Ukrainian: semantics, grammar …
SM Hlazova
Extended abstract of PhD diss.). G. Skovoroda′ s Kharkiv National …, 2005
52005
Language units in the newspaper discourse of the beginning of the XXI century [Movni odynytsi u hazetnomu dyskursi pochatku ХХ stolittya: kolektyvna monohrafiya]
RO Khrystianinova, VF Zahorodnova, SM Hlazova, OA Kryzhko, ...
Vydavnychyi budynok Melitopols’ koyi mis’ koyi drukarni, Melitopol, 2017
32017
Зумовленість пояснення комунікативною спрямованістю висловлення
СМ Глазова
Актуальні проблеми синтаксису: матеріали Міжнародної наукової конференції …, 2006
32006
Метафоричні конструкції у мовотворчості символістів як типовий вияв синестезії
ЛО Алєксєєва, СМ Глазова
Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали …, 2020
22020
Phenomenon of Sound Synesthesia in the Development of Students’ Creative Thinking
V Yunosova, L Alekseeva, S Нlazova, S Kornienko, G Shkola
Journal of History Culture and Art Research 9 (2), 147-164, 2020
12020
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНО-ОТОТОЖНЮВАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ ІНФОРМАТИВНОГО ТИПУ В МОВЛЕННІ
СН Глазова
Вісник Запорізького національного університету, 155-159, 2010
12010
Функціювання пояснювальних висловлювань експресивного типу у мовленні
СМ Глазова
ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2020
2020
Функціювання метафоричних синестезійних одиниць у творах болгарських письменників
ЛО Алєксєєва, СМ Глазова
Бердянський державний педагогічний університет, 2020
2020
ВЛАСНЕ-ПОЯСНЮВАЛЬНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ: СТАТУС, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ
МО Вінтонів, НВ Гуйванюк, АП Загнітко, СМ Глазова, ГФ Іванушкіна
Наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07. 2015 р …, 2020
2020
Мова і соціум: етнокультурний аспект
СМ Глазова, ВА Нищета, ГЛ Вусик, ОА Крижко, ЕВ Олійник, НВ Павлик, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2020
2020
Синестезія у світі літературної метафори шістдесятників
ЛО Алєксєєва, СМ Глазова
Premier Publishing sro Vienna, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ТВОРАХ ПРЕДСТАВНИКІВ «НОВОЇ ПОЕЗІЇ»
ЛО Алєксєєва, СМ Глазова
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 120201, 2020
2020
Матеріали IX Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії
С Цанов, СМ Глазова, Н Цочева, СІ Корнієнко
ТОВ “Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2020
2020
FORMAL AND SEMANTIC INDICATORS OF EXPLANATORY CONNECTION OF THE TEXT PARTS
SM Hlazova
Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Linguistics», 7-11, 2019
2019
Сучасна українська літературна мова (Розділ: Синтаксис простого речення)
СМ Глазова
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Українська мова (за професійним спрямуванням)
СМ Глазова
Бердянськ: БДПУ, 2019
2019
Комунікативний аспект дослідження пояснення в діалогічному контексті
СМ Глазова
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Функційна перспектива пояснювального текстового відрізка
СМ Глазова
БДПУ, 2019
2019
Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій
СМ Глазова
Видавничий будинок ММД, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20