Подписаться
Inna Ippolitova (ORCID:0000-0003-3981-3992)
Inna Ippolitova (ORCID:0000-0003-3981-3992)
Другие именаIppolitova I.Ya., Інна Іпполітова
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”(grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність системи управління підприємством
ГО Селезньова, ІЯ Іпполітова
402020
Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві
ІЯ Іпполітова
292016
The impact of entrepreneurship education and cultural context on entrepreneurial intentions of Ukrainian students: the mediating role of attitudes and perceived control
O Mykolenko, I Ippolitova, H Doroshenko, S Strapchuk
Higher Education, Skills and Work-Based Learning 12 (3), 519-536, 2022
262022
Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві
ІЯ Іпполітова, КС Сорокотяженко
222016
Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства
ІЯ Іпполітова, АО Сичова
URL: http://www. vestnik-econom. mgu. od. ua.(дата звернення: 12.03. 2021), 2017
162017
Теоретичні основи управління ресурсозбереженням на підприємстві
ІЯ Іпполітова
Економіка промисловості: Зб. наук. пр./НАН України ІЕП.–Донецьк, 303-314, 2004
122004
The impact of e-business on entrepreneurship development in the context of COVID-19
L Verbivska, HA Al-Ababneh, A Korbutiak, O Bondar, A Panchenko, ...
102022
Ресурсозбереження як метод господарювання в умовах кризи
ІЯ Іпполітова
URL: https://www. rusnauka. com/15_NPN_2009/Economics/46350 (дата звернення …, 0
10
Соціальна відповідальність бізнесу: стратегічний та інвестиційний аспекти
ІЯ Іпполітова, ОВ Ревенко
92020
Формування конкурентних переваг підприємства шляхом розвитку його ключових компетентностей
ІЯ Іпполітова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
92019
Формування стратегії ресурсозбереження на підприємстві.
ІЯ Іпполітова
72016
Перспективи розвитку електонної торгівлі в Україні в умовах цифровізації економіки
І Іпполітова
Економіка та суспільство, 2023
62023
Стратегічні партнерства підприємств як напрям їхнього зовнішнього розвитк
ІЯ Іпполітова, ГО Селезньова
ІЯ Іпполітова, ГО Селезньова//Економіка та управління підприємствами, 99-106, 2019
62019
Оцінювання збалансованості портфеля маркетингових стратегій підприємства
ІЯ Іпполітова, АВ Федорченко
62019
Використання методу аналізу ієрархій при реалізації стратегії енергозбереження
ІЯ Іпполітова, КС Сорокотяженко
6*2016
Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія
ВС Пономаренко, МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева, ІЯ Іпполітова, ...
ХНЕУ, 2013
62013
Визначення підходів та методів управління ресурсозбереженням на підприємстві
ІЯ Іпполітова
Режим доступу: http://www. confcontact. com/2007nov/ipollit. php, 0
6
Формування узагальнюючого показника оцінки ефективності використання ресурсів підприємства
ІЯ Іпполітова
ІЯ Іпполітова, 87-89, 2008
52008
Дослідження процесу прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження на підприємстві
І Іпполітова
Режим доступу: http://nauka. kushnir. mk. ua, 0
5
Проектний аналіз: конспект лекцій
МВ Афанасьєв
Харьків: Вид, ХНЕУ, 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20