Nataliia Pavlikha / Наталія Павліха
Nataliia Pavlikha / Наталія Павліха
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Verified email at eenu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід: монографія
НВ Павліха
Луцьк: Волин. обл. друк 380, 6, 2006
772006
Ринок нерухомості
ВІ Павлов, АМ Асаул, ІІ Пилипенко, НВ Павліха, ІВ Кривов'язюк
К.: Кондор, 2006
36*2006
Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні
НВ Павліха
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2004
242004
Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст
НВ Павліха, ВА Голян
Луцьк: Надстир’я, 2002
232002
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник
ВІ Павлов, ОВ Мишко, ІВ Опьонова, НВ Павліха
Домішнього МІ, 2009
182009
Studying the influence of production conditions on the content of operations in logistic systems of milk collection
А Tryhuba, N Pavlikha, M Rudynets, I Tryhuba, V Grabovets, M Skalyga, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 50-63, 2019
172019
Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми
НВ Павліха
Павліха НВ-Львів, 2007
152007
Economic Security of the Rural Territories Development in Ukraine
N Pavlikha, N Khomiuk
International Journal of New Economics and Social Sciences 7, 44-55, 2018
142018
Транскордонне співробітництво і міжрегіональна інтеграція як чинники сталого просторового розвитку регіону
НВ Павліха, ІС Скороход
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць …, 2008
14*2008
Концептуальні засади розробки програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу регіону
ВС Кравців, НВ Павліха, ВІ Павлов
Регіональна економіка, 107-115, 2005
132005
Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком
ВІ Павлов
Вісник економічної науки України. Науковий журнал.–Донецьк: ТОВ «Юго-Восток …, 2007
122007
Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем
НВ Павліха
Луцьк: Надстир’я, 2005
122005
Совершенствование метода многомерной статистической оценки для диагностики инвестиционной привлекательности регионов
АН Асаул, НВ Павлиха
Вісник академії економічних наук України, 9-15, 2004
122004
Місце та значення транскордонного співробітництва в контексті підвищення конкурентоспроможності регіону
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2009
112009
Establishing patterns of change in the indicators of using milk processing shops at a community territory
A Tryhuba, M Rudynets, N Pavlikha, I Tryhuba, I Kytsyuk, O Kornelyuk, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 57-65, 2019
102019
Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку
ВІ Павлов, ВІ Гринчуцький, ВС Кравців, НВ Павліха
Экономический вестник Донбасса, 2007
102007
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР : монографія
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Луцьк : Вежа-Друк, 2014
92014
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми: монографія
ВІ Павлов, НВ Павліха, ІС Скороход
NUVHP, 2007
92007
Development of electronic banking: a case study of Ukraine
V Yakubiv, R Sodoma, O Hrytsyna, N Pavlikha, T Shmatkovska, ...
Entrepreneurship and Sustainability Issues 7 (1), 219, 2019
82019
Gender-Oriented Budgeting as a Democratic Practice during a Self-Government Reform: Ukrainian Experience
I Aghasiev, N Pavlikha, N Riabushenko
Sumy State University, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20