Nataliia Pavlikha / Наталія Павліха
Nataliia Pavlikha / Наталія Павліха
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід: монографія
НВ Павліха
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 14, 2006
762006
Ринок нерухомості
ВІ Павлов, АМ Асаул, ІІ Пилипенко, НВ Павліха, ІВ Кривов'язюк
К.: Кондор, 2006
34*2006
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів
ВІ Павлов, ОВ Мишко, ІВ Опьонова, НВ Павліха
Домішнього МІ, 2002
252002
Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст
НВ Павліха, ВА Голян
Луцьк: Надстир’я, 2002
232002
Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні
НВ Павліха
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2004
222004
Транскордонне співробітництво і міжрегіональна інтеграція як чинники сталого просторового розвитку регіону
НВ Павліха, ІС Скороход
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць …, 2008
15*2008
Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми
НВ Павліха
Павліха НВ-Львів, 2007
152007
Studying the influence of production conditions on the content of operations in logistic systems of milk collection
А Tryhuba, N Pavlikha, M Rudynets, I Tryhuba, V Grabovets, M Skalyga, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 50-63, 2019
122019
Місце та значення транскордонного співробітництва в контексті підвищення конкурентоспроможності регіону
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2009
122009
Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком
ВІ Павлов
Вісник економічної науки України. Науковий журнал.–Донецьк: ТОВ «Юго-Восток …, 2007
122007
Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем
НВ Павліха
Луцьк: Надстир’я, 2005
122005
Концептуальні засади розробки програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу регіону
ВС Кравців, НВ Павліха, ВІ Павлов
Регіональна економіка, 107-115, 2005
122005
Совершенствование метода многомерной статистической оценки для диагностики инвестиционной привлекательности регионов
АН Асаул, НВ Павлиха
Вісник академії економічних наук України, 9-15, 2004
122004
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР : монографія
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Луцьк : Вежа-Друк, 2014
102014
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми: монографія
ВІ Павлов, НВ Павліха, ІС Скороход
Рівне: НУВГП, 2007
92007
Economic Security of the Rural Territories Development in Ukraine
N Pavlikha, N Khomiuk
International Journal of New Economics and Social Sciences 7, 44-55, 2018
82018
Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем
НВ Павліха, ЮВ Марчук
Управління розвитком складних систем, 2014
82014
Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку
ВІ Павлов, ВІ Гринчуцький, ВС Кравців, НВ Павліха
Экономический вестник Донбасса, 2007
82007
Ресурсно-экологическая стратегия устойчивого развития регионов
НВ Павліха
Экономическое возрождение России: Периодическое научное издание., 62-64, 2004
82004
Особливості транскордонного інвестиційного співробітництва України та Польщі
Н Павліха, М Лугова
Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи, 71-75, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20