Nataliia Pavlikha / Наталія Павліха
Nataliia Pavlikha / Наталія Павліха
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід: монографія
НВ Павліха
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 14, 2006
682006
Ринок нерухомості
ВІ Павлов, АМ Асаул, ІІ Пилипенко, НВ Павліха, ІВ Кривов'язюк
К.: Кондор, 2006
28*2006
Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні
НВ Павліха
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2004
212004
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів
ВІ Павлов, ОВ Мишко, ІВ Опьонова, НВ Павліха
Домішнього МІ, 2002
212002
Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст
НВ Павліха, ВА Голян
Луцьк: Надстир’я, 2002
202002
Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми
НВ Павліха
Павліха НВ-Львів, 2007
142007
Транскордонне співробітництво і міжрегіональна інтеграція як чинники сталого просторового розвитку регіону
НВ Павліха, ІС Скороход
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць …, 2008
13*2008
Совершенствование метода многомерной статистической оценки для диагностики инвестиционной привлекательности регионов
АН Асаул, НВ Павлиха
Вісник академії економічних наук України, 9-15, 2004
122004
Концептуальні засади управління сталим просторовим розвитком
ВІ Павлов
Вісник економічної науки України. Науковий журнал.–Донецьк: ТОВ «Юго-Восток …, 2007
112007
Місце та значення транскордонного співробітництва в контексті підвищення конкурентоспроможності регіону
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2009
92009
Концептуальні засади розробки програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу регіону
ВС Кравців, НВ Павліха, ВІ Павлов
Регіональна економіка, 107-115, 2005
92005
Studying the influence of production conditions on the content of operations in logistic systems of milk collection
А Tryhuba, N Pavlikha, M Rudynets, I Tryhuba, V Grabovets, M Skalyga, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 50-63, 2019
82019
Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми: монографія
ВІ Павлов, НВ Павліха, ІС Скороход
Рівне: НУВГП, 2007
82007
Ресурсно-экологическая стратегия устойчивого развития регионов
НВ Павліха
Экономическое возрождение России: Периодическое научное издание., 62-64, 2004
82004
Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем
НВ Павліха, ЮВ Марчук
Управління розвитком складних систем, 2014
72014
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР : монографія
НВ Павліха, ІВ Кицюк
Луцьк : Вежа-Друк, 2014
7*2014
Принципи просторового менеджменту сталого розвитку
Н Павліха
Економіка України, 40-45, 2006
72006
Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем
НВ Павліха
Луцьк: Надстир’я, 2005
72005
Соціально-економічні наслідки Чорнобильської катастрофи: адаптація проблеми (за матеріалами Волинської області)
ВІ Павлов, НВ Павліха, ІІ Фурів
Луцьк: “Надстир’я”, 2000
72000
Європейська інтеграція інтересів щодо досягнення перспектив сталого просторового розвитку
НВ Павліха, ІВ Копач
Європейська інтеграція: досвід Польщі та України: кол. моногр./за заг. ред …, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20