Наталія Грицай (Nataliia Hrytsai, Natalia Grytsai)
Наталія Грицай (Nataliia Hrytsai, Natalia Grytsai)
доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя біології у процесі методичної підготовки
НБ Грицай
Вища освіта України 5, С. 93–99., 2010
41*2010
Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія / Theory and practice of methodical training of future teachers of biology
N Грицай, НБ / Hrytsai
Рівне : О. Зень, 2016
212016
Позакласна робота з біології: навчальний посібник
ІВ Мороз, НБ Грицай
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2008
212008
Використання мультимедійних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології
НБ Грицай
Інформаційні технології в освіті 13, 107-113, 2012
162012
Методика проведення біологічних екскурсій у природу / Methods of conducting biological excursions to nature
НБHN Грицай
Харків: Основа, 2011
12*2011
Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі
Н Грицай
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2014
11*2014
Сучасні підходи до методичної підготовки майбутніх учителів біології
Н Грицай
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 326-332, 2013
112013
The readiness formation of future biology teachers for healthcare-safety technologies realization in professional activity
M Diachenko-Bohun, N Hrytsai, M Grynova, I Grygus, W Zukow
Education and Information Technologies 24 (1), 679-691, 2019
102019
Методична підготовка майбутніх учителів біології в європейському освітньому просторі
НБ Грицай
Український педагогічний журнал, 62–69, 2017
102017
Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Республіки Польща
НБ Грицай
Витоки педагогічної майстерності, 38–47, 2015
102015
Позакласна робота з біології
НБ Грицай
Біологія і хімія в школі, 28-31, 2005
92005
Методика навчання біології: навчальний посібник
НБ Грицай
Львів:«Новий світ–2000, 2019
82019
Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах: дис. доктора пед. наук
НБ Грицай
82016
Формування методичної компетентності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу
НБ Грицай
Нова педагогічна думка, С. 199–202., 2012
8*2012
Методика позакласної роботи з біології: програма курсу
НБ Грицай
Рівне: МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука, 2005
82005
Методика позакласної роботи з біології
НБ Грицай
Дистанційний курс: навч. посіб. Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний …, 2010
72010
Практико-орієнтовані технології методичної підготовки майбутніх учителів біології
НБ Грицай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А …, 2015
62015
МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
НБ Грицай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-9, 2012
62012
Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології
Н Грицай
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць/[за заг. ред. проф …, 2011
62011
Characteristics of Healthbreakers in the Conditions of Realization of Health-Safety Technologies in Education Structures
M Diachenko-Bohun, N Hrytsai, M Grynova, I Grygus, R Muszkieta, ...
Abstracting/Indexing 8 (3.1), 26, 2019
52019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20