Юрій Мащенко, Юрий Мащенко, Ю.В. Мащенко
Юрій Мащенко, Юрий Мащенко, Ю.В. Мащенко
Кировоградская государственная опытная станция национальной
Підтверджена електронна адреса в kw.ukrtel.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Клиническое течение варикозной болезни у больных с различной степенью выраженности дисплазии соединительной ткани
АА Свистунов, ОА Царев, ГН Маслякова, ЮВ Мащенко
Саратовский научно-медицинский журнал 5 (2), 2009
302009
Вплив різного насичення сівозмін соєю на її продуктивність
АЛ Андрієнко, ЮВ Мащенко
Агроном.-2011.-№, 140, 2011
102011
Вплив систем удобрення та ефективних мікроорганізмів на продуктивність гречки в умовах північного Степу України
ЮВ Мащенко
ЮВ Мащенко, 26-30, 2009
92009
Особенности клинического течения варикозной болезни у больных с дисплазией соединительной ткани
ОА Царев, ЮВ Мащенко
Ангиология и сосудистая хирургия 19 (2), 415, 2013
72013
Морфологические особенности большой подкожной вены у больных варикозной болезнью ассоциированной с дисплазией соединительной ткани
ЮВ Мащенко, ОА Царев, ГН Маслякова, МО Царева
Современные проблемы науки и образования, 1069-1069, 2014
62014
Обоснование неинванзивного способа мониторинга вязкости крови и гематокрита
ОА Царев, ФГ Прокин, ЮВ Мащенко, АИ Набегаев, ВВ Дубаносов, ...
Саратовский научно-медицинский журнал 6 (1), 2010
52010
Проспективное сравнительное исследование отдаленных результатов хирургического лечения больных варикотромбофлебитом
ОА Царев, АЮ Анисимов, ФГ Прокин, ЮВ Мащенко, АВ Лобанов
Ангиология и сосудистая хирургия 24 (3), 77-85, 2018
22018
Гистологические особенности подкожных вен у больных варикозной болезнью с недифференцированной дисплазией соединительной ткани
ОА Царев, АЮ Анисимов, ГН Маслякова, МО Царева, ЮВ Мащенко
Бюллетень НЦССХ им. АН Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания 16 (S6 …, 2015
22015
Вплив мінеральних добрив і регулятора росту емістим С при різних строках сівби на продуктивність гречки в умовах Північного Степу України
ЮВ Мащенко
Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва.–2009.–Вип 9, 243, 2009
22009
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ЮВ МАЩЕНКО
2
Фітосанітарний стан посівів сої та її продуктивність у сівозмінах короткої ротації
ВО Курцев, ТВ Мостіпан, ЮВ Мащенко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 85-94, 2013
12013
Теоретическое, экспериментальное и клиническое обоснование возможности неинвазивного мониторинга показателей, характеризующих реологические свойства крови
ОА Царев, ФГ Прокин, ЮВ Мащенко, АИ Набегаев, ВВ Дубаносов, ...
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия 3 (1), 37-40, 2010
12010
Вплив елементів живлення на родючість грунту та продуктивність соняшнику в Правобережному Степу України
ГВ Піньковський, ЮВ Мащенко
Видавничий дім «Гельветика», 2019
2019
Програма для підготовки до державного кваліфікаційного іспиту для студентів спеціальності Агрономія
МІ Мостіпан, ФП Топольний, ВМ Сало, НГ Гізбулін, ГА Кулик, ...
ЦНТУ, 2019
2019
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ
ДА Сільченко, ЮВ Мащенко
Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми …, 2019
2019
Редакційна колегія
Т Семигіна, О Корчинська, В Співак
2019
. Семеняка Ігор. Пасьянс для агронома
ЮМ Ігор Семеняка
FARMER, 26-30, 2015
2015
Оптимальне удобрення озимини
ЮМ Ігор Семеняка, Назар Умрихін
Агробізнес сьогодні, 24-25, 2015
2015
Возможности прогнозирования рецидива варикозной болезни вен нижних конечностей на основании анализа совокупности фенотипических признаков недифференцированной дисплазии …
ОА Царев, АЮ Анисимов, ЮВ Мащенко
Бюллетень НЦССХ им. АН Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания 16 (S6 …, 2015
2015
Особенности венозной гемодинамики нижних конечностей у больных варикозной болезнью с недифференцированной дисплазией соединительной ткани
ОА Царев, АЮ Анисимов, МО Царева, ЮВ Мащенко
Ультразвуковая и функциональная диагностика, 187b-187b, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20