Follow
Дмитрий Безуглый (Dmytro Bezuhlyi)
Дмитрий Безуглый (Dmytro Bezuhlyi)
СумГПУ им. А.С. Макаренко
Verified email at fizmatsspu.sumy.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Візуалізація як сучасна стратегія навчання
Д Безуглий
Фізико-математична освіта, 5-11, 2014
612014
Прийоми візуального подання навчальної інформації
ДС Безуглий
Фізико-математична освіта, 7-15, 2014
382014
Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк, ДС Безуглий
Комп'ютер у школі та сім'ї, 27-30, 2016
322016
Формування академічної культури майбутніх педагогів-дослідників в умовах цифрового творчого середовища як наукова проблема
ОМ Семеног, ОВ Семеніхіна, ДС Безуглий
182017
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ОГЛЯД ОСТАННІХ ТЕНДЕНЦІЙ1
ДС Безуглий
Физико-математическое образование, 2018
142018
Необхідність формування у вчителів умінь візуалізувати предметні знання як провідна стратегія розвитку освіти в Україні
О Семеніхіна, Д Безуглий
Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних …, 2017
142017
Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу
ДС Безуглий, АО Юрченко, ОМ Удовиченко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (63), 11-14, 2018
122018
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ІЗ ВБУДОВАНИМИ ІНТЕРАКТИВНИМИ АПЛЕТАМИ
ДС Безуглий
Фізико-математична освіта : науковий журнал, 23-28, 2016
122016
Технології візуалізації навчального матеріалу у фаховій підготовці сучасного вчителя
ДС Безуглий, DS Bezuhlyi
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016
102016
Візуалізація як тренд інноваційного розвитку освіти в Україні
АО Юрченко, ОВ Семеніхіна, OV Semenikhina, ДС Безуглий, ...
7*2017
Про формування у майбутнього вчителя умінь унаочнювати навчальний матеріал засобами комп’ютерної візуалізації
ОВ Семеніхіна, OV Semenikhina, МГ Друшляк, MH Drushliak, ...
62017
До питання про доцільність математичних аплетів у структурі електронного підручника
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк, ДС Безуглий
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в …, 2016
62016
Реалізація ігрових технологій навчання засобами PowerPoint
ОВ Семеніхіна, ДС Безуглий
Освіта Сумщини, 56-59, 2014
62014
Створення інтерактивних аплетів у програмі The Geometer’s Sketchpad як засобів візуалізації математичних знань
ДС Безуглий
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології …, 2015
52015
Створення інтерактивних аплетів у програмі GeoGebra як засобів візуалізації математичних знань
ДС Безуглий
Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова діяльність як шлях …, 2015
52015
Використання інформаційно-комунікаційних технологій і візуалізації навчального матеріалу для зацікавлення майбутніх вчителів задачами математичної статистики
ЮВ Хворостіна, YV Khvorostina, АО Юрченко, ДС Безуглий, ...
42017
The Use of Information and Communication Technologies and Visualization of Learning Material for the Interest of Future Teachers in Problems of Mathematical Statistics
YV Khvorostina, DS Bezuhlyi
42017
Діяльність науково-дослідної лабораторії використання інформаційних технологій в освіті: огляд результатів
АО Юрченко, AO Yurchenko, ВГ Шамоня, VG Shamonya, ДС Безуглий, ...
4*2016
ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ
ВГ Шамоня, ОМ Удовиченко, АО Юрченко, ДС Безуглий
Физико-математическое образование, 2016
42016
Использование MS Power Point в игровых формах обучения
ЕВ Семенихина, ДС Безуглый
Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам …, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20