О. В. Тягло; А. В. Тягло; A. V. Tyaglo; O. V. Tiaglo
Title
Cited by
Cited by
Year
Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века
АВ Тягло, ТС Воропай
Университет внутренних дел, 1999
2291999
Критичне мислення
ОВ Тягло
Основа, 2008
1842008
Концепция целостности
ИЗ Цехмистро, ВИ Штанько, ВС Забелина, ЛЭ Паргаманник, ...
Харьков: Изд-во при Харьк. гос. ун-те ИО "Вища школа", 1987
611987
Критическое мышление на основе элементарной логики: [учеб. пособие]
АВ Тягло
Тягло АВ—Х.: Центр усовершенствования социологического образования, 210 с., 2001
292001
Курс логіки: підручник
ОМ Бандурка, ОВ Тягло
Київ: Літера ЛТД, 2002
232002
Логика критического мышления (в конспективном изложении)
АВ Тягло
Тягло АВ—Х.: Харьковский ин-т управления, 128 с., 1997
201997
Юридична логіка : [підручник]
ОМ Бандурка, ОВ Тягло
Харків: Золота миля, 224 с., 2011
17*2011
How to improve the convergent argument calculation
AV Tyaglo
Informal logic 22 (1), 61-71, 2002
162002
Критическое мышление на основе элементарной логики
АВ Тягло
Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2001
152001
Становление научной концепции целостности
АВ Тягло
Издательство при Харьковском государственном университете ИО "Вища школа", 1989
151989
Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесс вивчення англійської мови
ОМ Цимбал, ОВ Тягло, ПВ Цимбал
Х.: Основа, 109 с., 2008
142008
Післямова до статей Метью Ліпмана і Марка Вайнстейна
ОВ Тягло
Постметодика, 46-47, 2005
132005
Як розбудовувати громадянську освіту в Україні?
ОВ Тягло
Наукові записки 18, 84-90, 2000
132000
Критичне мислення як освітня інновація
ОВ Тягло
Вісник Університету внутрішніх справ, 229-232, 1997
131997
Українська наука про політику. Cпроба оцінки потенціалу
О Тягло
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
122004
"Наука рассуждать" в "быстром мире"
АВ Тягло
Философские науки, 129-136, 2013
112013
Критичне мислення - освітня інновація доби демократично орієнтованих трансформацій суспільства
О Тягло
Вісник програм шкільних обмінів, 7-10, 2006
102006
О стандартах доказательства
АВ Тягло
Форум права, 88-94, 2018
82018
ДОСВІД ЗАСВОЄННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
О Тягло
Філософія освіти. Philosophy of Education, 240-257, 2017
82017
Критичне мислення: проблема світової освіти XXI сторіччя
АВ Тягло, ТС Воропай
Харків: Университет внутренних дел, 1999
81999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20