О. В. Тягло; А. В. Тягло; A. V. Tyaglo; O. V. Tiaglo
Title
Cited by
Cited by
Year
Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века
АВ Тягло, ТС Воропай
Университет внутренних дел, 1999
2431999
Критичне мислення
ОВ Тягло
Основа, 2008
2132008
Концепция целостности
ИЗ Цехмистро, ВИ Штанько, ВС Забелина, ЛЭ Паргаманник, ...
Харьков: Изд-во при Харьк. гос. ун-те ИО "Вища школа", 1987
641987
Критическое мышление на основе элементарной логики: [учеб. пособие]
АВ Тягло
Тягло АВ—Х.: Центр усовершенствования социологического образования, 210 с., 2001
332001
Курс логіки: підручник
ОМ Бандурка, ОВ Тягло
Київ: Літера ЛТД, 2002
252002
Логика критического мышления (в конспективном изложении)
АВ Тягло
Тягло АВ—Х.: Харьковский ин-т управления, 128 с., 1997
211997
Критическое мышление на основе элементарной логики
АВ Тягло
Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2001
182001
Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесс вивчення англійської мови
ОМ Цимбал, ОВ Тягло, ПВ Цимбал
Х.: Основа, 109 с., 2008
162008
How to improve the convergent argument calculation
AV Tyaglo
Informal logic 22 (1), 61-71, 2002
152002
Як розбудовувати громадянську освіту в Україні?
ОВ Тягло
Наукові записки 18, 84-90, 2000
152000
Становление научной концепции целостности
АВ Тягло
Издательство при Харьковском государственном университете ИО "Вища школа", 1989
151989
Критичне мислення - освітня інновація доби демократично орієнтованих трансформацій суспільства
О Тягло
Вісник програм шкільних обмінів, 7-10, 2006
142006
Критичне мислення як освітня інновація
ОВ Тягло
Вісник Університету внутрішніх справ, 229-232, 1997
141997
Післямова до статей Метью Ліпмана і Марка Вайнстейна
ОВ Тягло
Постметодика, 46-47, 2005
132005
"Наука рассуждать" в "быстром мире"
АВ Тягло
Философские науки, 129-136, 2013
122013
Юридична логіка : [підручник]
ОМ Бандурка, ОВ Тягло
Харків: Золота миля, 224 с., 2011
12*2011
Українська наука про політику. Cпроба оцінки потенціалу
О Тягло
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
122004
ДОСВІД ЗАСВОЄННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ
О Тягло
Філософія освіти. Philosophy of Education, 240-257, 2017
112017
О стандартах доказательства
АВ Тягло
Форум права, 88-94, 2018
92018
Критичне мислення: проблема світової освіти XXI сторіччя
АВ Тягло, ТС Воропай
Харків:«Университет внутренних дел, 1999
91999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20