Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Dean, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Verified email at univ.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб.
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання, 90-96, 2006
450*2006
Страхова справа
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання 216, 1997
4501997
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 687, 2008
4242008
Інтелектуальна власність: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання 431, 2006
424*2006
Макроекономіка
В Базилевич, К Базилевич, ЛО Баластрик
К.,“Знання, 2007
330*2007
Державні фінанси
ВД Базилевич, ЛО Баластрик
Навчальний посібник/За заг. ред. Базилевича ВД–К.: Атіка 2004, 1-2, 2002
3282002
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич, НІ Гражевська
К.: Знання-Прес, 2008
2252008
Страхування: підруч.
ВД Базилевич
К.: Знання, 546, 2008
1672008
Страховий ринок України
ВД Базилевич
К.: Знання 371, 1998
1661998
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
164*2007
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Çнання, 2004
1032004
Іпотечний ринок
ВД Базилевич, НП Погорєльцева
К.: Знання, 2008
1012008
Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах
ВД Базилевич
Фінанси України, 5-12, 2009
882009
Природні монополії
ВД Базилевич, ГМ Филюк
К.: Знання, 2006
862006
Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки
В Базилевич, І Мазур
Економіка України, 36-44, 2004
722004
Неортодоксальная теория ЙА Шумпетера. История экономических учений [Электронный ресурс]
ВД Базилевич
URL: http://econbooks. ru/books/part/20291, 2006
66*2006
Неортодаксальна теорія ЙА Шумпетера
ВД Базилевич
Історія економічних учень: У 2, 320, 2006
502006
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych
Kyiv: Znannia [in Ukrainain], 2008
492008
Философия экономики
ВД Базилевич, В ИЛЬИН
История: Монография/Базилевич ВД, Ильин ВВ–К.: Знання, 2011
422011
Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя
В Базилевич
Конкуренція. Вісник АМК, 24-28, 2003
402003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20