Подписаться
Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Dean, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб.
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання, 90-96, 2006
699*2006
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 687, 2008
5292008
Інтелектуальна власність: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання 431, 2006
529*2006
Страхова справа
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання 216, 1997
5101997
Макроекономіка
В Базилевич, К Базилевич, ЛО Баластрик
К.,“Знання, 2007
4402007
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич, НІ Гражевська
К.: Знання-Прес, 2008
422*2008
Державні фінанси
ВД Базилевич, ЛО Баластрик
Навчальний посібник/За заг. ред. Базилевича ВД–К.: Атіка 2004, 1-2, 2002
4132002
Страхування: підруч.
ВД Базилевич
К.: Знання, 546, 2008
397*2008
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
200*2007
Страховий ринок України
ВД Базилевич
К.: Знання 371, 1998
1911998
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Çнання, 2004
1372004
Іпотечний ринок
ВД Базилевич, НП Погорєльцева
К.: Знання, 2008
1172008
Неортодоксальная теория ЙА Шумпетера. История экономических учений [Электронный ресурс]
ВД Базилевич
URL: http://econbooks. ru/books/part/20291, 2006
106*2006
Неортодаксальна теорія ЙА Шумпетера
ВД Базилевич
Історія економічних учень: У 2, 320, 2006
1062006
Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах
ВД Базилевич
Фінанси України, 5-12, 2009
1052009
Природні монополії
ВД Базилевич, ГМ Филюк
К.: Знання, 2006
912006
Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки
В Базилевич, І Мазур
Економіка України, 36-44, 2004
872004
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецькоросійсьско-англійський/Базилевич В., Вальтер Д
В Базилевич
К.: Знання, 2010
77*2010
Философия экономики. История
ВД Базилевич, ВВ Ильин
К.: Знання, 754, 0
67*
Философия экономики
ВД Базилевич, В ИЛЬИН
История: Монография/Базилевич ВД, Ильин ВВ–К.: Знання, 2011
622011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20