Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Dean, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 687, 2008
488*2008
Інтелектуальна власність: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання 431, 2006
4882006
Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб.
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання, 90-96, 2006
475*2006
Страхова справа
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання 216, 1997
4751997
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич, НІ Гражевська
К.: Знання-Прес, 2008
471*2008
Державні фінанси
ВД Базилевич, ЛО Баластрик
Навчальний посібник/За заг. ред. Базилевича ВД–К.: Атіка 2004, 1-2, 2002
3982002
Макроекономіка
В Базилевич, К Базилевич, ЛО Баластрик
К.,“Знання, 2007
385*2007
Страхування: підруч.
ВД Базилевич
К.: Знання, 546, 2008
223*2008
Страховий ринок України
ВД Базилевич
К.: Знання 371, 1998
1771998
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецькоросійсьско-англійський/Базилевич В., Вальтер Д
В Базилевич
К.: Знання, 2010
149*2010
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
149*2007
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Çнання, 2004
1272004
Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах
ВД Базилевич
Фінанси України, 5-12, 2009
1022009
Іпотечний ринок
ВД Базилевич, НП Погорєльцева
К.: Знання, 2008
942008
Неортодоксальная теория ЙА Шумпетера. История экономических учений [Электронный ресурс]
ВД Базилевич
URL: http://econbooks. ru/books/part/20291, 2006
94*2006
Неортодаксальна теорія ЙА Шумпетера
ВД Базилевич
Історія економічних учень: У 2, 320, 2006
872006
Природні монополії
ВД Базилевич, ГМ Филюк
К.: Знання, 2006
822006
Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки
В Базилевич, І Мазур
Економіка України, 36-44, 2004
742004
Философия экономики. История
ВД Базилевич, ВВ Ильин
К.: Знання, 754, 0
67*
Макроекономіка: Опорний конспект лекцій
ВД Базилевич, ЛО Баластрик
К.: Четверта хвиля, 15-36, 1997
511997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20