Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Віктор Дмитрович Базилевич / Victor D. Bazylevych
Dean, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 687, 2008
4742008
Інтелектуальна власність: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання 431, 2006
474*2006
Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб.
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання, 90-96, 2006
465*2006
Страхова справа
ВД Базилевич, КС Базилевич
К.: Знання 216, 1997
4651997
Державні фінанси
ВД Базилевич, ЛО Баластрик
Навчальний посібник/За заг. ред. Базилевича ВД–К.: Атіка 2004, 1-2, 2002
3902002
Макроекономіка
В Базилевич, К Базилевич, ЛО Баластрик
К.,“Знання, 2007
383*2007
Економічна теорія: Політекономія: підручник
ВД Базилевич, ВМ Попов, КС Базилевич, НІ Гражевська
К.: Знання-Прес, 2008
355*2008
Страхування: підруч.
ВД Базилевич
К.: Знання, 546, 2008
338*2008
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
177*2007
Страховий ринок України
ВД Базилевич
К.: Знання 371, 1998
1771998
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Çнання, 2004
1102004
Іпотечний ринок
ВД Базилевич, НП Погорєльцева
К.: Знання, 2008
1012008
Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах
ВД Базилевич
Фінанси України, 5-12, 2009
1002009
Неортодоксальная теория ЙА Шумпетера. История экономических учений [Электронный ресурс]
ВД Базилевич
URL: http://econbooks. ru/books/part/20291, 2006
94*2006
Природні монополії
ВД Базилевич, ГМ Филюк
К.: Знання, 2006
882006
Неортодаксальна теорія ЙА Шумпетера
ВД Базилевич
Історія економічних учень: У 2, 320, 2006
862006
Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки
В Базилевич, І Мазур
Економіка України, 36-44, 2004
722004
Философия экономики
ВД Базилевич, В ИЛЬИН
История: Монография/Базилевич ВД, Ильин ВВ–К.: Знання, 2011
532011
Философия экономики. История
ВД Базилевич, ВВ Ильин
К.: Знання, 754, 0
53*
Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя
В Базилевич
Конкуренція. Вісник АМК, 24-28, 2003
462003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20