Підписатись
Лінгвістичні дослідження
Лінгвістичні дослідження
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ
ОВ Олійник
Лінгвістичні дослідження, 238-246, 2014
462014
Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень
ОВ Завадська
Лінгвістичні дослідження, 163-169, 2019
382019
Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті
ХА Щепанська
Лінгвістичні дослідження, 66-71, 2012
212012
Гендер як соціолінгвістичне поняття
ТМ Сукаленко
Лінгвістичні дослідження, 248-254, 2013
202013
Особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою
ЛВ Савицька
Лінгвістичні дослідження, 252-257, 2013
162013
Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних ЗМІ початку ХХІ ст.(на матеріалі метафоричних словосполучень)
ОА Ільченко
Лінгвістичні дослідження, 155-160, 2013
162013
Парцеляція як засіб експресивного синтаксису української художньої літератури другої половини ХХ століття
НМ Чернушенко
Лінгвістичні дослідження, 128-135, 2013
152013
До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики
ОО Переяслова
Лінгвістичні дослідження, 192-196, 2012
152012
Засоби маніпулятивного впливу в сучасному політичному дискурсі (лінгвістичний аспект)
МО Зайцева
Лінгвістичні дослідження, 101-104, 2012
152012
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження 36, 80-87, 2005
142005
Мовленнєвий паспорт особистості як основа творення художнього образу: граматика та поетика помилок
ТЮ Лисиченко
Лінгвістичні дослідження, 107-118, 2017
122017
Текст і медіатекст як категорії кіно дискурсу
ОВ Ісаєнко
Лінгвістичні дослідження, 93-96, 2015
122015
Гіпонімія як лексико-семантична категорія
ТВ Михайлова
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2015
122015
Метафора як об’єкт наукових студій
ОМ Лисенко
Лінгвістичні дослідження, 22-29, 2018
112018
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження, 3-7, 1997
111997
Публічний виступ як реалізація ораторської майстерності
ГІ Гамова
Лінгвістичні дослідження, 156-165, 2019
102019
Українські фразеологізми з компонентами-соматизмами як засоби вербалізації танатологічної семантики
ОВ Омельяенко
Лінгвістичні дослідження, 44-51, 2019
102019
Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень
АВ Гріччіна
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2017
102017
Еволюція поглядів наукової спільноти на поняття глобалізація
ОІ Пономаренко
Лінгвістичні дослідження, 103-107, 2016
102016
Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
ОА Стишов
Лінгвістичні дослідження, 74-84, 2016
102016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20