"Лінгвістичні дослідження" збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди
"Лінгвістичні дослідження" збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних ЗМІ початку ХХІ ст.(на матеріалі метафоричних словосполучень)
ОА Ільченко
Лінгвістичні дослідження, 155-160, 2013
112013
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження 36, 80-87, 2005
92005
Власні назви футбольних команд Білорусі, Росії, України
НВ Григорук
Лінгвістичні дослідження, 8-12, 2019
82019
До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики
ОО Переяслова
Лінгвістичні дослідження, 192-196, 2012
82012
Карнавалізація як вияв мовної гри в художньому дискурсі
НВ Кондратенко
Лінгвістичні дослідження, 61-65, 2012
82012
Словообраз ХАТА у фольклорі та художній літературі
НА Андросова
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць, 47-53, 2007
82007
Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень
ОВ Завадська
Лінгвістичні дослідження, 163-169, 2019
72019
Інноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ
ОВ Олійник
Лінгвістичні дослідження, 238-246, 2014
72014
Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті
ХА Щепанська
Лінгвістичні дослідження, 66-71, 2012
72012
Тривало-часові складнопідрядні речення в сучасній українській мові
РО Христіанінова
Лінгвістичні дослідження:[зб. наук. праць/за заг. ред. проф. ЛА Лисиченко …, 2007
72007
Аналітизм як тип термінологічної номінації
ЛБ Гаращенко
Лінгвістичні дослідження, 223-228, 2012
62012
Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень)
ОА Ільченко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Теоретичне обґрунтування необхідності введення в науковий обіг терміна «номенклатурно-термінологічне сполучення»
СМ Руденко
Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр.–Х.: ОВС, 37-42, 2004
62004
Мовні новоутворення: запозичення чи засмічення
СА Федорець
Лінгвістичні дослідження: збірник наук. праць.–Х.: ХДПУ, 104-106, 2000
62000
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження, 3-7, 1997
61997
Роль лексики у формуванні змісту складного речення
СВ Ломакович
Лінгвістичні дослідження. Наук. вісник.–Вип 3, 149-153, 1997
61997
Еволюція поглядів наукової спільноти на поняття глобалізація
ОІ Пономаренко
Лінгвістичні дослідження, 103-107, 2016
52016
Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах ТГ Шевченка
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 215-225, 2013
52013
Функціональні особливості сленгізмів у текстових повідомленнях (смс)
ОС Таран
Лінгвістичні дослідження, 179-185, 2013
52013
Урбанонімія в національно-культурному аспекті
ВМ Богуцький
Лінгвістичні дослідження, 11-15, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20