"Лінгвістичні дослідження" збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди
"Лінгвістичні дослідження" збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Неологизмы 2014 года
ИА Быкова
Лінгвістичні дослідження, 11-15, 2015
162015
Неологизмы 2014 года
ИА Быкова
Лінгвістичні дослідження, 11-15, 2015
162015
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження 36, 80-87, 2005
82005
Словообраз ХАТА у фольклорі та художній літературі
НА Андросова
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць, 47-53, 2007
72007
Тривало-часові складнопідрядні речення в сучасній українській мові
РО Христіанінова
Лінгвістичні дослідження:[зб. наук. праць/за заг. ред. проф. ЛА Лисиченко …, 2007
62007
Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних ЗМІ початку ХХІ ст.(на матеріалі метафоричних словосполучень)
ОА Ільченко
Лінгвістичні дослідження, 155-160, 2013
52013
Художній текст VS ченнелінг-текст: виявлення мовленнєво-жанрової специфіки
ФС Бацевич
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць Харківського національного …, 2009
52009
Семантичні перетворення відад'єктивних дієслів у тексті
ОВ Сорочан
Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр./За заг. ред. проф. ЛА Лисиченко …, 2005
52005
Теоретичне обґрунтування необхідності введення в науковий обіг терміна «номенклатурно-термінологічне сполучення»
СМ Руденко
Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр.–Х.: ОВС, 37-42, 2004
52004
Українські паремії як автосемантеми народного дискурсивного мовлення
О Дуденко
Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць.–Харків: ХДПУ, 67-72, 2001
52001
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження, 3-7, 1997
51997
Роль лексики у формуванні змісту складного речення
СВ Ломакович
Лінгвістичні дослідження. Наук. вісник.–Вип 3, 149-153, 1997
51997
Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах ТГ Шевченка
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 215-225, 2013
42013
Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень)
ОА Ільченко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
42012
Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації
ВД Сліпецька
Лінгвістичні дослідження, 236-240, 2011
42011
Особливості синонімії і варіантності у фразеологічних одиницях з компонентом вухо в українській мові
ІВ Тимченко
Лінгвістичні дослідження ХДПУ, 64-68, 2004
4*2004
Концепт землі як елемент художньо-просторової парадигми Олександра Олеся
КЮ Голобородько
Лінгвістичні дослідження, 76-78, 2002
42002
Детермінологізація лексики сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Лінгвістичні дослідження:/За заг. ред. ЛА Лисенко.–Харків, 95-104, 2000
42000
Фразеологізми із значенням часу, мотивовані циклічністю в межах доби
ПО Редін
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць, 141-147, 1992
41992
Вербалізація маскулінних і фемінних стратегій і тактик невербальної комунікації
ТФ Осіпова
Лінгвістичні дослідження, 188-194, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20