Підписатись
"Лінгвістичні дослідження" збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди
"Лінгвістичні дослідження" збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
802009
Інноваційні технології дистанційного навчання іноземної мови для студентів немовних ВНЗ
ОВ Олійник
Лінгвістичні дослідження, 238-246, 2014
252014
Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень
ОВ Завадська
Лінгвістичні дослідження, 163-169, 2019
212019
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження 36, 80-87, 2005
122005
Особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою
ЛВ Савицька
Лінгвістичні дослідження, 252-257, 2013
112013
Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних ЗМІ початку ХХІ ст.(на матеріалі метафоричних словосполучень)
ОА Ільченко
Лінгвістичні дослідження, 155-160, 2013
112013
Типологія мовних портретів персонажів у художніх текстах триптиху «Хресна проща» Р. Іваничука: змістовий аспект
КВ Писаренко
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
102016
До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики
ОО Переяслова
Лінгвістичні дослідження, 192-196, 2012
102012
Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціювання в художньому тексті
ХА Щепанська
Лінгвістичні дослідження, 66-71, 2012
102012
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження, 3-7, 1997
101997
Словообраз ХАТА у фольклорі та художній літературі
НА Андросова
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць, 47-53, 2007
92007
Власні назви футбольних команд Білорусі, Росії, України
НВ Григорук
Лінгвістичні дослідження, 8-12, 2019
82019
Еволюція поглядів наукової спільноти на поняття глобалізація
ОІ Пономаренко
Лінгвістичні дослідження, 103-107, 2016
82016
Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
ОА Стишов
Лінгвістичні дослідження, 74-84, 2016
82016
Засоби маніпулятивного впливу в сучасному політичному дискурсі (лінгвістичний аспект)
МО Зайцева
Лінгвістичні дослідження, 101-104, 2012
82012
Карнавалізація як вияв мовної гри в художньому дискурсі
НВ Кондратенко
Лінгвістичні дослідження, 61-65, 2012
82012
Тривало-часові складнопідрядні речення в сучасній українській мові
РО Христіанінова
Лінгвістичні дослідження:[зб. наук. праць/за заг. ред. проф. ЛА Лисиченко …, 2007
82007
Мовні новоутворення: запозичення чи засмічення
СА Федорець
Лінгвістичні дослідження: збірник наук. праць.–Х.: ХДПУ, 104-106, 2000
82000
Парцеляція як засіб експресивного синтаксису української художньої літератури другої половини ХХ століття
НМ Чернушенко
Лінгвістичні дослідження, 128-135, 2013
72013
Аналітизм як тип термінологічної номінації
ЛБ Гаращенко
Лінгвістичні дослідження, 223-228, 2012
72012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20