Лупак Наталія Миколаївна
Лупак Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Медіакультура як фактор розвитку особистості в умовах глобалізації інформаційного простору
НМ Лупак
Донецький національний технічний університет, 2010
42010
Літературно-музичне буття образу Мазепи
Н Лупак
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
32007
Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору/Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць
Н Лупак
Вип. XVIІ/Ред. кол. ЯО Поліщук та ін.–Рівне: РДГУ 166, 2007
32007
Формування компетентностей вчителя мистецьких дисциплін:[Електронний ресурс]
НМ Лупак
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія: Вип 19, 0
3
Художня та літературно-музична інтерпретації образу І
НМ Лупак
Мазепи (Епопея Б. Лепкого “Мазепа” та опера П. Чайковського “Мазепа …, 0
2
Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема
Н Лупак
Молодь і ринок, 37-41, 2014
12014
Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія, практика, інновації
НМ Лупак
Мистецтво та освіта, 2019
2019
Коммуникация как феномен взаимодействия в контексте новой парадигмы образования
Н Лупак
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти
Н Лупак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Комунікативна компетентність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей як предмет наукового дослідження
НМ Лупак
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2018
2018
Педагогічна інноватика у вищій школі в контексті світових тенденцій розвитку освітніх систем
Н Лупак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
МИСТЕЦЬКИЙ ДІАЛОГ В ОСВІТІ
Н ЛУПАК
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного …, 2009
2009
Вербальний опис музичного тексту як елемент художнього аналізу
НМ Лупак
Донецький національний технічний університет, 2009
2009
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
НМ Лупак
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
Художня та літературно-музична інтерпретації образу І. Мазепи (епопея Б. Лепкого „Мазепа” та опера П. Чайковського „Мазепа”).
НМ Лупак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
2007
Контрапункт як музичний термін та його компаративістичне наповнення
Н ЛУПАК
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: ДОСВІД РОЗРОБКИ І ПРОБЛЕМИ, 225, 2006
2006
Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації
РТ Гром'як, ЛБ Бабій, НР Грицак, МБ Лановик, ЗБ Лановик, НМ Лупак, ...
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
2006
Hermenevtyka i problemy literaturoznavchoï interpretat︠s︡iï: monohrafii︠a︡
RT Hrom'i︠a︡k
Ternopilʹsʹkyĭ derz︠h︡. pedahoh. universytet im. Volodymyra Hnati︠u︡ka, 2006
2006
Cемантико-смислові зміщення музичної термінології в епопеї Б. Лепкого" Мазепа"
НМ Лупак
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-154, 2006
2006
Музичність літератури кінця ХІХ–початку ХХ століття (у творчості молодомузівців”)
НМ Лупак
Питання літературознавства, 64-75, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20