Лупак Наталія Миколаївна
Лупак Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медіакультура як фактор розвитку особистості за умов глобалізації інформаційного простору
НМ Лупак
Донецький національний технічний університет, 2010
62010
Літературно-музичне буття образу Мазепи
Н Лупак
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
42007
Формування компетентностей вчителя мистецьких дисциплін
НМ Лупак
РВВ КГУ, 2008
32008
Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору/Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць
Н Лупак
Вип. XVIІ/Ред. кол. ЯО Поліщук та ін.–Рівне: РДГУ 166, 2007
32007
Художня та літературно-музична інтерпретації образу І
НМ Лупак
Мазепи (Епопея Б. Лепкого “Мазепа” та опера П. Чайковського “Мазепа …, 0
3
Комунікативна компетентність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей як предмет наукового дослідження
НМ Лупак
Мукачівський державний університет, 2018
12018
Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема
Н Лупак
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2014
12014
Концепція діалогу культур у сучасній системі освіти
НМ Лупак
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
Вербальний опис музичного тексту як елемент художнього аналізу
НМ Лупак
ДонНТУ, 2009
12009
Сучасні вимоги до вчителя мистецтва
НМ Лупак
Мистецтво та освіта, 2020
2020
ІНТЕРМЕДІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
НМ Лупак
International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3-9, 2020
2020
Культурносеміотичний, медіатехнологічний, комунікативний підходИ У дослІдженнІ понЯттЯ «інтермедіальність»
НМ Лупак
Science Review, 21-27, 2019
2019
СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ
НМ Лупак
International Academy Journal Web of Scholar, 32-38, 2019
2019
Культурносеміотичний, медіатехнолгічний, комунікативний підходи у дослідженні поняття «інтермедіальність»
НМ Лупак
RS Global Sp. z OO, 2019
2019
Структура комунікативної компетентності майбухніх учителів мистецьких дисциплін: сучасний формат
НМ Лупак
2019
Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія, практика, інновації
НМ Лупак
2019
Інтермедіальність як феномен художньої інтеграції
НМ Лупак
Вектор, 2018
2018
Синергетичний аспект комунікативної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах педагогічного університету
НМ Лупак
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
2018
Коммуникация как феномен взаимодействия в контексте новой парадигмы образования
Н Лупак
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти
Н Лупак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20