Лупак Наталія Миколаївна
Лупак Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медіакультура як фактор розвитку особистості за умов глобалізації інформаційного простору
НМ Лупак
Донецький національний технічний університет, 2010
72010
Літературно-музичне буття образу Мазепи: монографія
НМ Лупак
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
42007
Формування компетентностей вчителя мистецьких дисциплін
НМ Лупак
РВВ КГУ, 2008
32008
Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору/Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць
Н Лупак
Вип. XVIІ/Ред. кол. ЯО Поліщук та ін.–Рівне: РДГУ 166, 2007
32007
Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія, практика, інновації
НМ Лупак
22019
Художня та літературно-музична інтерпретації образу І
НМ Лупак
Мазепи (Епопея Б. Лепкого “Мазепа” та опера П. Чайковського “Мазепа …, 2007
22007
Комунікативна компетентність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей як предмет наукового дослідження
НМ Лупак
Мукачівський державний університет, 2018
12018
Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема
Н Лупак
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2014
12014
Концепція діалогу культур у сучасній системі освіти
НМ Лупак
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
Вербальний опис музичного тексту як елемент художнього аналізу
НМ Лупак
ДонНТУ, 2009
12009
ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ–ІНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
НМ Лупак
The 3rd International scientific and practical conference “International …, 2021
2021
Теорія і практика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей на засадах інтермедіальної технології
НМ Лупак
2021
Сучасні вимоги до вчителя мистецтва
НМ Лупак
Мистецтво та освіта, 2020
2020
Комунікативна діяльність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей у педагогічних університетах
НМ Лупак
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Інтермедіальна технологія формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: структурно-функціональна модель
НМ Лупак
International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 2020
2020
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
НМ Лупак, БО Водяний
Science Review, 2019
2019
СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ
НМ Лупак
International Academy Journal Web of Scholar, 2019
2019
КУЛЬТУРНОСЕМІОТИЧНИЙ, МЕДІАТЕХНОЛОГІЧНИЙ, КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ»
НМ Лупак
Science Review, 21-27, 2019
2019
Структура комунікативної компетентності майбухніх учителів мистецьких дисциплін: сучасний формат
НМ Лупак
2019
Інтермедіальність як феномен художньої інтеграції
НМ Лупак
Вектор, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20