Підписатись
Лупак Наталія Миколаївна
Лупак Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія, практика, інновації
НМ Лупак
152019
Освітні технології у короткому викладі
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко, НМ Лупак, ЛМ Паламарчук
Тернопіль: Астон, 2013
142013
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: засади інтермедіальної технології
НМ Лупак
Підручники і посібники, 2020
72020
Медіакультура як фактор розвитку особистості в умовах глобалізації інформаційного простору
НМ Лупак
Донецький національний технічний університет, 2010
72010
Теорія і практика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей на засадах інтермедіальної технології
НМ Лупак
62021
Літературно-музичне буття образу Мазепи: монографія
НМ Лупак
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
62007
Формування компетентностей вчителя мистецьких дисциплін
НМ Лупак
РВВ КГУ, 2008
42008
Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації
РТ Гром'як, ЛБ Бабій, НР Грицак, МБ Лановик, ЗБ Лановик, НМ Лупак, ...
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
42006
Концепція діалогу культур у сучасній системі освіти
НМ Лупак
НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
32010
Мистецький діалог в освіті
НМ Лупак
ДДПУ ім. І. Франка, 2009
32009
Вербальний опис музичного тексту як елемент художнього аналізу
НМ Лупак
ДонНТУ, 2009
32009
Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору/Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць
Н Лупак
Вип. XVIІ/Ред. кол. ЯО Поліщук та ін.–Рівне: РДГУ 166, 2007
32007
Концепція інтермедіальної комунікативної діяльності у системі професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких спеціальностей
НМ Лупак
Класичний приватний університет, 2020
22020
Сучасні вимоги до вчителя мистецтва
НМ Лупак
22020
Мистецька освіта в Україні: комунікативний аспект
НМ Лупак, БО Водяний
Science Review, 24-29, 2019
22019
Структура комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін: сучасний формат
НМ Лупак
International Academy Journal Web of Scholar, 32-38, 2019
22019
Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти
НМ Лупак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
22018
Комунікативна компетентність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей як предмет наукового дослідження
НМ Лупак
Мукачівський державний університет, 2018
22018
Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема
НМ Лупак
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2014
22014
Художня та літературно-музична інтерпретації образу І
НМ Лупак
Мазепи (Епопея Б. Лепкого “Мазепа” та опера П. Чайковського “Мазепа …, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20