Follow
Барна Ольга (Barna Olha)                    https://orcid.org/0000-0002-2954
Барна Ольга (Barna Olha) https://orcid.org/0000-0002-2954
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формувальне оцінювання: від теорії до практики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 45-57, 2013
712013
Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська, ВП Вембер, ОВ Барна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/2. pdf, 2010
522010
Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі
ОВ Барна, НР Балик
ТОКІППО, 2017
432017
Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»)
Н Морзе, О Барна, В Вембер, О Кузьмінська
К: УОВЦ "Оріон", 2016
392016
Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies
N Balyk, O Barna, G Shmyger, V Oleksiuk
242018
Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?(за матеріалами моніторингового дослідження з інформатичних компетентностей випускників …
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, МВ Золочевська, ОВ Ігнатенко, ...
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-8, 2010
212010
Formative assessment: from theory to practice
N Morze, O Barna, V Vember
Informatics and information technologies in educational institutions 6, 45-57, 2013
192013
Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
К.: Школяр, 2010
162010
Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти
НВ Морзе, ОВ Барна
К.: УОВЦ «Оріон, 2019
132019
Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 17-27, 2015
122015
The digital capabilities model of university teachers in the educational activities context
N Balyk, Y Vasylenko, G Shmyger, O Barna, V Oleksiuk
CEUR-WS, 2020
102020
Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики
ОВ Барна
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 24-37, 2016
92016
Implementation of STEM-education in educational institutions: stages and models
O Barna, N Balyk
STEM-osvita ta shljakhy jiji vprovadzhennja v navchaljno-vykhovnyj proces …, 2017
72017
Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 52-59, 2014
72014
Моніторинг формування інформатичних компетентностей випускників загальноосвітніх шкіл
Н Морзе, О Барна, В Вембер, О Кузьмінська
Всеукраїнська газета для вчителів інформатики «Інформатика, 17-19, 2011
72011
Визначення готовності закладу вищої освіти до цифрової трансформації
ОВ Барна, ОГ Кузьмінська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
62020
Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 6 кл.
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Оріон, 2015
62015
Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Видавничий дім “Освіта”, 2014
6*2014
Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики
OV Barna
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2016
52016
Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Видавничий дім “Освіта”, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20