Барна Ольга (Barna Olha)                    https://orcid.org/0000-0002-2954
Барна Ольга (Barna Olha) https://orcid.org/0000-0002-2954
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формувальне оцінювання: від теорії до практики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 45-57, 2013
512013
Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
НВ Морзе, ОГ Кузьмінська, ВП Вембер, ОВ Барна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/2. pdf, 2010
502010
Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»)
Н Морзе, О Барна, В Вембер, О Кузьмінська
К: УОВЦ "Оріон", 2016
372016
Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі
ОВ Барна, НР Балик
ТОКІППО, 2017
312017
Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?(за матеріалами моніторингового дослідження з інформатичних компетентностей випускників …
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, МВ Золочевська, ОВ Ігнатенко, ...
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-8, 2010
222010
Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies
N Balyk, O Barna, G Shmyger, V Oleksiuk
182018
Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
К.: Школяр, 2010
142010
Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 17-27, 2015
132015
Formative assessment: from theory to practice
N Morze, O Barna, V Vember
Informatics and information technologies in educational institutions 6, 45-57, 2013
92013
Моніторинг формування інформатичних компетентностей випускників загальноосвітніх шкіл
Н Морзе, О Барна, В Вембер, О Кузьмінська
Всеукраїнська газета для вчителів інформатики «Інформатика, 17-19, 2011
72011
Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти
НВ Морзе, ОВ Барна
К.: УОВЦ «Оріон, 2018
62018
Implementation of STEM-education in educational institutions: stages and models
O Barna, N Balyk
STEM-osvita ta shljakhy jiji vprovadzhennja v navchaljno-vykhovnyj proces …, 2017
62017
Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер
Видавничий дім “Освіта”, 2014
62014
Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 51, 2014
62014
Competence task as a form of information competence in terms of lifelong learning
NV Morze, OH Kuzminska, VP Vember, OV Barna
Information Technology in Education: Collected Works 4, 48-62, 2010
62010
Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики
ОВ Барна
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 24-37, 2016
52016
Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation
N Morze, O Barna, O Kuzminska, V Vember
Studio NOA for University of Silesia, 2015
52015
Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики : навч. посіб. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Н Морзе, О Барна, В Вембер, О Кузьмінська
К. : Видавничий дім «Освіта», 2015
52015
Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
НВ Морзе, ОВ Барна, ВП Вембер, ОГ Кузьмінська
Видавничий дім “Освіта”, 2014
52014
Formation Students’ ICT Competence: Case Study
N Morze, O Barna, O Kuzminska, V Vember
Open educational e-environment of modern University, 89-99, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20