Лихота Олена Борисівна (Lykhota Olena Borysivna)
Лихота Олена Борисівна (Lykhota Olena Borysivna)
Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Токсикокинетическое взаимодействие этилового и метилового спиртов в организме белых мишей
ЕБЛ Н. Я. Головенко, В. Б. Ларионов, Н. В. Овчаренко, И. Ю. Борисюк
Современные проблемы токсикологии, 32-36, 2008
22008
Effect of fusariosis infection and jasmonic acid on protease-inhibitory system of wheat seedlings
LEBM O. O.
The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series Biology 49 (1 …, 2020
2020
Biochemical characteristics of soybean varieties under viral infection and different growth conditions
MES Mоlodchenkova O. O., Mіshchenko L. T., Kartuzova T.V., Bezkrovnaya L. Ya ...
Factors in experimental evolution of organisms 24, 259-264, 2019
2019
Біохімічні критерії оцінки насіння нуту для добору генотипів харчового напряму
МООБОВЛОБКТВБЛЯЛЮАЛГДРО В.
Міжнародна наукова конференція “Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку …, 2018
2018
Молекулярно-генетичні властивості вірусу мозаїки сої та його вплив на біохімічний склад насіння сої
МООСВММЛТДААЛОБКТВРО В.
2018
Активація біохімічних захисних реакцій зернових культур за грибної інфекції та впливу біологічно активних сполук
МООЛОБРОВЛЮАБІ В.
2018
Дослідження біохімічного складу якону та топінамбуру для розвитку біотехнологій створення оздоровчих продуктів харчування
МООЛОБДАВМЛ Т.
Міжнародна наукова конференція “Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку …, 2018
2018
Determination of the β-carotene content using the high performance liquid chromatography (hplc) method in the grain of maize (Zea mays L.)
МОО Lykhota E. B.
SGI Scientific Works Collection 31 (71), 2018
2018
Біохімічні критерії насіння нуту звичайного (Cicer аrietinum L.) для добору генотипів продовольчого напряму
МООКТВБЛЯЛОББОВЛГ Д.
2018
Біохімічні аспекти формування якості насіння зернобобових культур в зв’язку з селекцією продовольчого напряму
МООЛОБКТВЛЮАБЛ Я.
Міжнародна наукова конференція “Геноміка та біохімія сільськогосподарських …, 2017
2017
Біохімічний склад Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl за різних агроекологічних умов
МЛТМООЛОБТНЮДА В.
Міжнародна наукова конференція “Геноміка та біохімія сільськогосподарських …, 2017
2017
Дослідження вмісту ізофлавонів насіння сої культурної (Glicine max L.)
ЛОБМООСВІЛГ Д.
Міжнародна наукова конференція “Геноміка та біохімія сільськогосподарських …, 2017
2017
Cинтез новых производных 7-бром-5-(2’-хлор)фенил-3- ариламино-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-онов и их влияние на аппетит крыс
КТЛЛЕБКЯРССАПВ И.
Химико-фармацевтический журнал 51 (4), 16-19, 2017
2017
Аналіз білкового комплексу та вмісту ізофлавонів насіння сої та нуту в зв’язку з селекцією продовольчого напряму
МООСВІКТВБЛЯЛОБЛГ Д.
Фактори експериментальної еволюції організмів 20, 145-149, 2017
2017
Дослідження білкового комплексу насіння нуту звичайного (Cicer аrietinum L.)
МООЛОБКТВСВІБЛЯПС М.
Збірник наукових праць СГІ-НЦНС 29 (69), 118-132, 2017
2017
Role of biologically active compounds in the plant resistance at the fungal infections and abiotic factors
MOOLOBAVGK T. V.
Biotechnology XII International scientific-applied conference, Odessa, 150-151, 2016
2016
Особливості біохімічного складу насіння сої для добору сортів продовольчого напряму
МООАВГСВІКТВЛОББЛЯЛГ Д.
Селекція і насінництво 110, 150-161, 2016
2016
Біохімічні захисні реакції злакових рослин за дії біотичних і абіотичних чинників довкілля
МООАВГЛОББЛЯЛЮАРОВКТ В.
Вісник Львівського університету. Серія біологічна 73, 166-170, 2016
2016
Activity and component composition of trypsin inhibitor in tissues of cereal plants after influence of fusarium graminearum and jasmonic acid
LOBM O. O.
"Today’s challenges in molecular and cell biology" (CYS-2015), Kyiv, 2015
2015
Активність та компонентний склад інгібітора трипсину в тканинах злакових рослин за дії Fusarium graminearum та жасмонової кислоти
ОБМОО Лихота
Український біохімічний журнал 87 (4), 25, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20