Oksana Makarchuk
Oksana Makarchuk
доцент кафедри статистики та економічного аналізу, НУБіП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світові та вітчизняні тенденції розвитку виробництва біопального
О Макарчук
Аграрний тиждень, 12, 2007
222007
Ефективність використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств
ОГ Макарчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
72009
Bioenerhetychnyi potentsial silskohospodarskoho vyrobnytstva: ekonomichnyi vymir, prohnozy vykorystannya [Bioenergy potential of agricultural production]/S. Makarchuk, V. Savchuk
OH Makarchuk
Agrar Media Group 177, 2011
62011
Бенчмаркінг як стратегія прийняття ефективних управлінських рішень сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс]/О. Макарчук, О. Мартиненко
ОГ Макарчук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/sre/2011_6/249. pdf, 0
6
Bioenergy potential of agricultural enterprises
OY Yermakov, VV Melnychenko
Економіка АПК, 5-11, 2017
42017
Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych
P Chibowski, W Izdebski, E Laskowska, O Makarchuk, J Skudlarski, ...
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
42016
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством.
ОГ Макарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
42013
DEA-аналіз як метод прийняття альтернативних управлінських рішень
ОГ Макарчук
Наук. вісн. НУБіП України, 2012
42012
Экономический анализ биоэнергетики, как источника доходов аграрных предприятий/Макарчук О., Хокманн Х., Лисситса А
ОГ Макарчук
Ляйбниц-институт аграрного развития в странах Центральной и Восточной Європы, 2007
42007
Searching for market integration: Evidence from Ukrainian and European Union rapeseed markets
M Hamulczuk, O Makarchuk, E Sica
Land Use Policy 87, 104078, 2019
32019
Stan i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na Ukrainie
W Izdebski, O Makarchuk, J Skudlarski, G Trypolska, S Zając, S Zayka
Roczniki (Annals) 2015 (1230-2016-99742), 2015
32015
Стратегічний аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія–К
ОГ Макарчук
Аграр Медіа Груп, 2012
32012
Бiоенергетичний потенцiал сiльськогосподарського виробництва: економiчний вимiр, прогноз використання: монографiя
ОГ Макарчук, ВК Савчук
32011
Продовольча та економічна безпека України
ОГ Макарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
32011
Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015
J Skudlarski, P Chibowski, W Izdebski, O Makarchuk, L Krygul, SA Zaika, ...
Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1), 2017
22017
Porównanie produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce i na Ukrainie
A Kupczyk, J Skudlarski, O Makarchuk, S Zajac
Wieś Jutra, 2016
22016
Produkcja rzepaku w Polsce, na Bialorusi i Ukrainie w aspekcie rozwosu sektora biopaliw transportowych
P Chibowski, W Izdebski, O Makarchuk, V Sinielnikov, J Skudlarski, ...
22016
Теоретичні та практичні аспекти застосування методу системи збалансованих показників
ОГ Макарчук
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2012
22012
Продовольча безпека у контексті розвитку біологічних джерел енергії
ОГ Макарчук
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 56-61, 2010
22010
Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств: вимір, оцінка
ОГ Макарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20