Oksana Makarchuk
Oksana Makarchuk
доцент кафедри статистики та економічного аналізу, НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Світові та вітчизняні тенденції розвитку виробництва біопального
О Макарчук
Аграрний тиждень, 12, 2007
222007
Ефективність використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств
ОГ Макарчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
72009
Бенчмаркінг як стратегія прийняття ефективних управлінських рішень сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс]/О. Макарчук, О. Мартиненко
ОГ Макарчук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/sre/2011_6/249. pdf, 0
7
Bioenerhetychnyi potentsial silskohospodarskoho vyrobnytstva: ekonomichnyi vymir, prohnozy vykorystannya [Bioenergy potential of agricultural production]/S. Makarchuk, V. Savchuk
OH Makarchuk
Agrar Media Group 177, 2011
62011
Searching for market integration: Evidence from Ukrainian and European Union rapeseed markets
M Hamulczuk, O Makarchuk, E Sica
Land Use Policy 87, 104078, 2019
52019
Bioenergy potential of agricultural enterprises
OY Yermakov, VV Melnychenko
Економіка АПК, 5-11, 2017
42017
Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych
P Chibowski, W Izdebski, E Laskowska, O Makarchuk, J Skudlarski, ...
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
42016
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством.
ОГ Макарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
42013
DEA-аналіз як метод прийняття альтернативних управлінських рішень
ОГ Макарчук
Наук. вісн. НУБіП України, 2012
42012
Экономический анализ биоэнергетики, как источника доходов аграрных предприятий/Макарчук О., Хокманн Х., Лисситса А
ОГ Макарчук
Ляйбниц-институт аграрного развития в странах Центральной и Восточной Європы, 2007
42007
Stan i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na Ukrainie
W Izdebski, O Makarchuk, J Skudlarski, G Trypolska, S Zając, S Zayka
Roczniki (Annals) 2015 (1230-2016-99742), 2015
32015
Стратегічний аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія–К
ОГ Макарчук
Аграр Медіа Груп, 2012
32012
Бiоенергетичний потенцiал сiльськогосподарського виробництва: економiчний вимiр, прогноз використання: монографiя
ОГ Макарчук, ВК Савчук
32011
Продовольча та економічна безпека України
ОГ Макарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
32011
Продовольча безпека у контексті розвитку біологічних джерел енергії
ОГ Макарчук
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 56-61, 2010
32010
Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015
J Skudlarski, P Chibowski, W Izdebski, O Makarchuk, L Krygul, SA Zaika, ...
Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1), 2017
22017
Porównanie produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce i na Ukrainie
A Kupczyk, J Skudlarski, O Makarchuk, S Zajac
Wieś Jutra, 2016
22016
Produkcja rzepaku w Polsce, na Bialorusi i Ukrainie w aspekcie rozwosu sektora biopaliw transportowych
P Chibowski, W Izdebski, O Makarchuk, V Sinielnikov, J Skudlarski, ...
22016
Теоретичні та практичні аспекти застосування методу системи збалансованих показників
ОГ Макарчук
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2012
22012
Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств: вимір, оцінка
ОГ Макарчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20